Sommerhilsen fra Lotte Trangbæk: DMK spirer, gror og sætter nye skud

Sammen om kunstnerisk udfoldelse for alle‘ er overskriften på DMKs strategi, som siden 2019 har sat retningen for foreningens arbejde. Ordet ’sammen’ er her helt centralt. Det refererer til, at visionen om kunstnerisk udfoldelse for alle kræver samarbejde – både i den enkelte musik- og kulturskole, på tværs af landets musik- og kulturskoler, med civilsamfundet, politikere og embedsværk, folkeskole, dagtilbud, sundhedsområdet og aktører indenfor uddannelse, kunst og kultur.

Som sektor og som forening har vi i de forgangne fem år bevæget os langt – sammen! Og det vedvarende og mange-armede strategiske arbejde har på flere områder spiret, groet og sat nye skud.

Udmøntningen af Grib Engagementet-puljen med metodiske tværprofessionelle samarbejder landet over om børns kunstneriske deltagelsesmuligheder, har været betydningsfuldt. Indsatserne har bidraget til ny viden, nye tilgange og nye samarbejder og til arbejdet for en kulturskolelov.

OrkesterMester har også udviklet sig gennem årene og bidraget væsentligt til det strategiske arbejde. I OrkesterMester er der arbejdet med det tværfaglige samarbejde mellem folkeskoler og musik- og kulturskoler om elevernes fællesskab, udvikling og læring med og gennem orkestermusikken. Det samarbejde har vi med analysebureauet Will & Agency udgivet to rapporter samt en håndbog om, som du kan læse mere om her i nyhedsbrevet.

Et af de frø, der de forgangne år er blevet arbejdet intensivt på at få til at spire, er kompetenceudviklingstilbud, som imødekommer de stigende og nye krav, der stilles til musik- og kulturskolernes lærere gennem nye behov hos eleverne, ændrede fritidsvaner og flere tværinstitutionelle samarbejder. Det har været et kæmpe arbejde at lande organiserings- og finansieringsmodeller for det. Vi er landet på en model, vi virkelig tror på robustheden og kvaliteten i. Første DMK pædagogikumforløb med 26 musik- og kulturskolelærere fra hele landet skydes således i gang 22. august – og allerede fra 2025 kommer der et forløb i hver af landets fem regioner.

Det seneste skud på DMKs strategiske stamme, som jeg kort vil nævne her, er Rabalder. På baggrund af et langt forarbejde og involvering af viden og erfaringer fra medlemsskoler har DMK netop modtaget en bevilling fra Nordea Fonden til på 7.8 mio.kr.

Visionen med Rabalder er at styrke børns mod, mulighed for fordybelse og arenaer for livslang leg. Rabalders fokus er at etablere varige strukturer, der understøtter samarbejdet mellem de kommunale institutioner – her SFOer og musik- og kulturskoler, som med forskellige fagligheder og tilgange arbejder med indhold og rammer for børns fritidsliv. I efteråret 2024 vil det være muligt at ansøge om at være med i Rabalder for skoleåret 2025/26 og tre år frem. Du kan læse mere om den nationale indsats HER.

Vi er i øjeblikket i gang med udarbejdelsen af en ny strategi for DMK frem mod 2030. Strategien vil arbejde videre på de spirer, skud og grene, der er skabt de forgangne år. Ligesom strategien vil kaste øget fokus på nogle af de nye behov og muligheder, som fremtiden kalder på.  Den nye strategi vil blive præsenteret på DMKs generalforsamling 19. november 2024, som traditionen tro afholdes i relation til DMKs Kulturkonference, som du kan læse mere om HER.

Som vi tidligere har informeret om, træder foreningens nuværende forperson Thomas Winter af i forbindelse med dette års generalforsamling. Han har i den sammenhæng en sommerhilsen med i dette nyhedsbrev.  

Rigtig god sommer.

De bedste hilsner

Lotte Trangbæk, Generalsekretær DMK

LotteSommer - Danske Musik- og Kulturskoler
Mini-survey