Ny statistik for musik og kulturskoler

I en årrække har der hersket tvivl om antal elever i de danske musik- og kulturskoler, da statistikken hidtil ikke har givet et retvisende billede af musik- og kulturskolernes aktiviteter og elevtal. Det skyldes især, at statistikken ikke indeholdte alle typer undervisning, såsom f.eks. samarbejder med daginstitutioner og folkeskoler.

Samtidig har den været ukorrekt på grund af fejlindberetning og manglende efterbehandling af data. Dette vil nu blive løst ved en ny model for udarbejdel-se af statistik, som er aftalt mellem Kulturministeriet, Danmarks Statistik og Danske Musik- og Kulturskoler, DMK.

Den nye statistik er gældende fra august 2021 til og med juli 2022. Den nye statistik skal medvirke til en fremtidssikret kulturskolestatistik, som er retvisende og troværdig, og som indeholder alle aktiviteter inklusiv samarbejder og korte projekter. Statistikken tilstræber enkelt-hed og et begrænset merarbejde for landets musik- og kulturskoler. 

Den 28. april afholdt DMK  et webinar for ledelser og administrative medarbejdere på de danske musik- og kulturskoler. 

På webinaret blev deltagerne præsenteret for:  

• den nye musik- og kulturskolestatistik, der skal indrapporteres til Danmarks Statistik fra august 2021,

• konkrete eksempler på hvad der er nyt i den nye statistik, og hvad det konkret betyder i relation til indberetning,

• hvor du kan finde relevante oplysninger om indrapportering af de nye tal.

Herunder kan du se det materiale, der blev fremvist på webinaret.

(Foto: Mads Nordvig)

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til:

Palle Kjeldgaard (for almene spørgsmål om statistikken og dens formål)

Rasmus Byg (excel-arkene

(Indtastningsark til kategori 2 samarbejder)

(Indtastningsark til kategori 3 korte projekter og arrangementer)

(Vejledning til indtastnings ark 2 samarbejder med folkeskoler)

(Fagkoder som skal benyttes ved indberetning til Danmarks statistik i 2022)

(SLKS gældende bekendtgørelse/lovgrundlag om samarbejde mellem folkeskole og musik- og kulturskole.)

(Niels Græsholm oversigt typer af samarbejder med folkeskole.)