Ny statistik for musik og kulturskoler

Musikskolerne skal hvert år indlevere data til Danmarks Statistik jf. Musikloven.

I 2022 blev indleveringen af data udvidet til også at omfatte samarbejder, korte projekter samt besøgende/publikum, hvorfor Danmarks Statistiks indberetningsskema VIRK blev udvidet.

I nedenstående finder du vejledninger samt hjælpeark til registrering af data, der skal indberettes til Danmarks Statistik. 

Eventuelle spørgsmål til statistikken kan sendes til: Palle Kjeldgaard

Vejledning til statistikindberetning for musik- og kulturskoler

DMKs vejledning til indberetning af statistik

Hjælpeark til registrering af samarbejder med folkeskolen

Vejledning til DMK hjælpeark til registrering af folkeskolesamarbejder

Hjælpeark til registrering af korte projekter og publikum-besøgende

Mini-survey