Ny statistik for musik og kulturskoler

I en årrække har der hersket tvivl om antal elever i de danske musik- og kulturskoler, da statistikken hidtil ikke har givet et retvisende billede af musik- og kulturskolernes aktiviteter og elevtal. Det skyldes især, at statistikken ikke indeholdte alle typer undervisning, såsom f.eks. samarbejder med daginstitutioner og folkeskoler.

Samtidig har den været ukorrekt på grund af fejlindberetning og manglende efterbehandling af data. Dette vil nu blive løst ved en ny model for udarbejdelse af statistik, som er aftalt mellem Kulturministeriet, Danmarks Statistik og Danske Musik- og Kulturskoler, DMK.

Den nye statistik er gældende fra august 2021 til og med juli 2022. Den nye statistik skal medvirke til en fremtidssikret kulturskolestatistik, som er retvisende og troværdig, og som indeholder alle aktiviteter inklusiv samarbejder og korte projekter. Statistikken tilstræber enkelthed og et begrænset merarbejde for landets musik- og kulturskoler. 

(Foto: Mads Nordvig)

Vejledning pr. 11. marts 2022

(Indtastningsark til kategori 2:  Samarbejder)

(Indtastningsark til kategori 3: Korte projekter og arrangementer)

(Fagkoder som skal benyttes ved indberetning til Danmarks statistik i 2022)

Slides fra webinar 11. marts 2022

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til:

Palle Kjeldgaard (for almene spørgsmål om statistikken og dens formål)

Rasmus Byg (excel-arkene)