Ny statistik for musik og kulturskoler

I en årrække har der hersket tvivl om antal elever i de danske musik- og kulturskoler, da statistikken hidtil ikke har givet et retvisende billede af musik- og kulturskolernes aktiviteter og elevtal. Det skyldes især, at statistikken ikke indeholdte alle typer undervisning, såsom f.eks. samarbejder med daginstitutioner og folkeskoler.

Samtidig har den været ukorrekt på grund af fejlindberetning og manglende efterbehandling af data. Dette vil nu blive løst ved en ny model for udarbejdelse af statistik, som er aftalt mellem Kulturministeriet, Danmarks Statistik og Danske Musik- og Kulturskoler, DMK.

Den nye statistik skal medvirke til en fremtidssikret kulturskolestatistik, som er retvisende og troværdig, og som indeholder alle aktiviteter inklusiv samarbejder og korte projekter. Statistikken tilstræber enkelthed og et begrænset merarbejde for landets musik- og kulturskoler. 

Den første dataindberetning i henhold til den nye statistik vil være fra perioden august 2021 til og med juli 2022.

I nedenstående finder du vejledninger samt hjælpeark ift. indberetning af ny statistik. Bemærk, at der alene er tale om hjælpeark til gennem skoleåret eller i forbindelse med indberetningen at registrere data ift. statistikkens kategorier. Man indtaster i indtastningsarkene, hvorefter arkene beregner sum som automatisk overføres til dataark til VIRK. Dataark til VIRK kan efterfølgende benyttes til at overføre data til Danmarks Statistiks VIRK- skema.

Danmarks Statistik har i september 2022 udsendt mail til alle musik- og kulturskoler med link til indberetning af statistik for skoleåret 2021/2022. Link til indberetningen finder du desuden HER

Frist for indberetningen er 26. oktober 2022.

(Foto: Mads Nordvig)

 

Vejledning pr. 15. juni 2022

(Indtastningsark til kategori 2:  Samarbejder)

(Indtastningsark til kategori 3: Korte projekter og arrangementer)

(Fagkoder som skal benyttes ved indberetning til Danmarks statistik i 2022)

Eventuelle spørgsmål til den nye statistik kan sendes til:

Palle Kjeldgaard (for almen spørgsmål om statistikken,  dens formål samt fagkoder)

Rasmus Byg (for spørgsmål vedrørende excel-hjælpeark vedr. kategori 2 og kategori 3)