DMKs bestyrelse

/ Om os

Bestyrelse og forperson

Den 22. november 2023 vedtog DMKs generalforsamling nye vedtægter, som medfører en ny sammensætning af DMKs bestyrelse.

De nye vedtægter trådte i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Hvad angår bestyrelsessammensætningen vil der dog være en overgangsperiode, hvor bestyrelsessammensætningen fra de tidligere vedtægter vil være gældende frem til generalforsamlingen i november 2024.

DMKs bestyrelse består derfor frem til generalforsamlingen i november 2024 af i alt 11 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat ud fra følgende:

  • DMKs fem regionale samråd har hver valgt to medlemmer til bestyrelsen. Det ene medlem skal være en leder. Det andet medlem kan være en interessent.
  • Forpersonen bliver valgt på foreningens generalforsamling for en toårig periode.
  • Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter foreningens generalforsamling og vælger næstforperson og ét menigt bestyrelsesmedlem til forretningsudvalget for en etårig periode.

Ved DMKs første generalforsamling i Middelfart 1. marts 2019 blev Thomas Winther, leder af Køge Musikskole, valgt som landsorganisationens forperson. Thomas Winther er genvalgt i henholdsvis 2020 og 2022.

Næstforperson er Thomas Albæk Jakobsen, leder af Musikskolen i Frederikshavn Kommune, valgt i 2023 af bestyrelsen for en etårig periode.

Bestyrelsen

Forperson:

Thomas Winther, leder, Køge Musikskole

Valgt i Region Nord

Næstforperson: Thomas Albæk Jakobsen, leder, Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Jan Jacobsen, leder, Aalborg Kulturskole

Valgt i Region Midt

Thomas Larsen Späth, leder, Horsens Musik- og Balletskole.
Palle Kjeldgaard, leder, Viborg Kulturskole

Valgt i Region Syd

Maibrit Baagøe Schmidt, souschef, Odense Musikskole (medlem af forretningsudvalget)
Anne Hørlück Østergaard, formand for musikskolens bestyrelse, Haderslev Musikskole

Valgt i Region Sjælland

Mette Fiirgaard Schneefeldt, leder, Greve Kultur-Base.
Henrik Christiansen, leder, Vordingborg Musikskole.

Valgt i Region København

Anna Lawaetz, Forskningsbibliotekar, Ph.d.
Torben Puggaard. leder, Helsingør Musikskole

Generalsekretæren deltager i bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder og øvrige udvalg uden stemmeret.

Mini-survey