DMKs bestyrelse

/ Om os

Bestyrelse og formand

DMKs bestyrelse består af 11 medlemmer. 

DMKs fem regionale samråd vælger to medlemmer til bestyrelsen. Det ene medlem skal være en leder. Det andet medlem kan være en interessent.

Bestyrelsesformanden bliver valgt på generalforsamling for en 2-årig periode.

Ved DMKs første generalforsamling i Middelfart 1. marts 2019 blev Thomas Winther, leder af Køge Musikskole, valgt som landsorganisationens bestyrelsesformand.

Næstformand er Julie Heebøll, leder af Kulturskolen Skanderborg – valgt af bestyrelsen for en 2-årig periode.

Bestyrelsen

Formand: Thomas Winther, leder, Køge Musikskole

Valgt i Region Nord
Morten Lønborg Friis, leder, Rebild Kulturskole
Jan Jacobsen, leder, Aalborg Kulturskole

Valgt i Region Midt
Næstformand: Julie Heebøll, leder, Kulturskolen Skanderborg
Palle Kjeldgaard, leder, Viborg Kulturskole

Valgt i Region Syd
Maibrit Baagø Schmidt, souschef, Odense Musikskole
Jesper Nielsen, ungdomsskolekoordinator og byrådsmedlem, Nyborg kommune

Valgt i Region Sjælland
Clara Vuust Cali, souschef Roskilde Kulturskole
Rikke Broe Petersen, sekretariats- og projektleder, Børnekorakademiet

Valgt i Region København
Tove Leininger, folkeskolelærer og formand for Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO)
Ole Thøger, leder, Musikhøjskolen Frederiksberg

Generalsekretæren deltager i bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder og øvrige udvalg uden stemmeret.