DMKs bestyrelse

/ Om os

Bestyrelse og formand

DMKs bestyrelse består af 11 medlemmer. 

DMKs fem regionale samråd vælger to medlemmer til bestyrelsen. Det ene medlem skal være en leder. Det andet medlem kan være en interessent.

Formanden bliver valgt på generalforsamling for en 2-årig periode.

Ved DMKs første generalforsamling i Middelfart 1. marts 2019 blev Thomas Winther, leder af Køge Musikskole, valgt som landsorganisationens formand.

Næstformand er Palle Kjeldgaard, leder af Viborg Kulturskole – valgt i 2022 af bestyrelsen for en 1-årig periode.

Bestyrelsen

Formand:

Thomas Winther, leder, Køge Musikskole

Valgt i Region Nord

Thomas Albæk Jakobsen, leder, Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Jan Jacobsen, leder, Aalborg Kulturskole

Valgt i Region Midt

Julie Heebøll, leder, Kulturskolen Skanderborg
Næstformand: Palle Kjeldgaard, leder, Viborg Kulturskole

Valgt i Region Syd

Maibrit Baagøe Schmidt, souschef, Odense Musikskole
Anne Hørlück Østergaard, formand for musikskolens bestyrelse, Haderslev Musikskole

Valgt i Region Sjælland

Rikke Broe Petersen, sekretariats- og projektleder, Børnekorakademiet
Henrik Christiansen, leder, Vordingborg Musikskole.

Valgt i Region København

Tove Leininger, folkeskolelærer og formand for Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO)
Torben Puggaard. leder, Helsingør Musikskole

Generalsekretæren deltager i bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder og øvrige udvalg uden stemmeret.