Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik for
Danske Musik- og Kulturskoler, DMK

DMKs dataansvar:

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan DMK behandler persondata. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger, dataansvarlig:

DMK er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med dansk lovgivning på området.

Kontaktperson: Lotte Trangbæk, generalsekretær
Adresse: Farvergade 27A, 3. sal, DK-1463 København K
CVR: 4007 3205
Telefon: 4292 3116
E-mail: info@dmkskoler.dk
Website: www.dmkskoler.dk

 

Formål med behandling af personoplysninger

DMK behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlig grund kan fx være:

 • Foreningens berettigede interesse i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav Behandling med samtykke

 

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder Folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os

 

Behandling af personoplysninger:

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

1) Oplysninger om ansatte: Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 

2)Medlemsoplysninger: Almindelige oplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn på skole, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, og e-mailadresse

 

Indsamling af information:

Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i visse tilfælde kan der være andre kilder som fx:
Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn til oplægsholdere og tillidsvalgte (formand og næstformand).

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser såsom

 • Udøvelse af relevante aktiviteter i foreningen
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til
  generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af arrangementer samt andre aktiviteter

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid bede om at trække det tilbage.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

DMK gemmer personoplysninger i op til 3 år.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du ret til at anmode om følgende:

 • At få adgang til og få ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data. Du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom.

 

Revidering af privatlivspolitikken

DMK forbeholder sig ret til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik. 

Senest opdateret: 1. oktober 2020

Cookiepolitik

Introduktion

Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies

Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

CookieBeskrivelse
Necessary
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given the consent to the usage of cookies under the category ‘Necessary’.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given their consent to the usage of cookies under the category ‘Non-Necessary’.
Uncategorized
ls_smartpush
hc_session_hc
Analytics
_gaThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.
_gidThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
_gat_gtag_UA_176807112_1Google uses this cookie to distinguish users.
GPSThis cookie is set by Youtube and registers a unique ID for tracking users based on their geographical location
Advertisement
VISITOR_INFO1_LIVEThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
IDEUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
Performance
YSCThis cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.
Mini-survey