DMK Pædagogikum I: Skal du med på næste hold?

Vil du med på DMK Pædagogikum I i 2025? Så er det tid til tilmelding nu!

DMK Pædagogikum I er for dig, der har lyst til at styrke dine pædagogiske og didaktiske kompetencer. Sammen med kolleger får du mulighed for at arbejde med at udvikle, tilrettelægge og afprøve undervisningsforløb til klasser og hold.

billedemedlogo2 - Danske Musik- og Kulturskoler

Hvad kan jeg få ud af det?

 • Du får ny viden om pædagogiske og didaktiske tilgange, forståelse af børne- og ungebegreber og sammenhængen med relevante undervisningsformer
 • Du får redskaber, modeller, kommunikations- og faciliteringsgreb, du kan anvende i din undervisning
 • Du får kompetencer til at udvikle, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb til klasser og hold, på tværs af institutioner og rammer

Hvornår begynder det?

Hvis du er lærer i Region Hovedstaden begynder undervisningen 9. januar 2025 (Tilmeldingsfrist: 27. september 2024)

Hvis du er lærer i Region Nordjylland begynder undervisningen 16. januar 2025 (Tilmeldingsfrist: 27. september 2024)

Hvis du er lærer i Region Syddanmark begynder undervisningen 23. januar 2025 (Tilmeldingsfrist: 27. september 2024)

Hvis du er lærer i Region Midt begynder undervisningen 21. august 2025 (Tilmeldingsfrist: 11. april 2025)

Hvis du er lærer i Region Sjællan begynder undervisningen 28. august 2025 (Tilmeldingsfrist: 11. april 2025)

Hvordan er tidsplanen?

Der er fire undervisningsdage med fysisk tilstedeværelse og to digitale undervisningsdage med oplæg og arbejde i studiegrupper. Dertil kommer forberedelse og arbejde med udvikling, kvalificering af dit eget undervisningsforløb og eksamen.

Du kan se en oversigt over forløbet her:

forloeb 1 - Danske Musik- og Kulturskoler

Hvilke datoer skal jeg sætte i kalenderen?

2025
 • Dag 1: 9. januar
 • Dag 2: 10. januar
 • Dag 3: 7. februar 
 • Dag 4: 7. marts 
 • Dag 5: 28. marts 
 • Dag 6: 25. april 
 • Eksamen: 27. og 28. maj 
2025
 • Dag 1: 16. januar 
 • Dag 2: 17. januar
 • Dag 3: 28. februar 
 • Dag 4: 14. marts 
 • Dag 5: 4. april 
 • Dag 6: 2. maj 
 • Eksamen: 3. og 4. juni 
2025
 • Dag 1: 23. januar 
 • Dag 2: 24. januar
 • Dag 3: 28. februar 
 • Dag 4: 21. marts 
 • Dag 5: 11. april 
 • Dag 6: 9. maj 
 • Eksamen: 10. og 11. juni 
2025
 • Dag 1: 21. august 
 • Dag 2: 22. august
 • Dag 3: 19. september 
 • Dag 4: 3. oktober 
 • Dag 5: 31. oktober
 • Dag 6: 14. november 
 • Eksamen: 11. og 12. december  
2025
 • Dag 1: 28. august
 • Dag 2: 29. august
 • Dag 3: 26. september 
 • Dag 4: 10. oktober
 • Dag 5: 7. november 
 • Dag 6: 21 november
 • Eksamen: 17. og 18. december 

Hvor foregår det?

Alle fem forløb foregår på en skole i den pågældende region.

Hvem kan komme med?

Lærere på musik- og kulturskoler i DMK med to års undervisningserfaring. Der er mulighed for dispensation.

Kontakt projektleder Søren Friis Møller, hvis du har spørgsmål til det.

Hvad skal jeg gøre?

Tag en snak med din nærmeste leder og aftal, hvordan du kan komme med på det næste forløb. Når du har grønt lys, så tilmeld dig her: 

Hvem underviser?

Torben Westergaard er ansat som lektor på DJM (Det Jyske Musikkonservatorium) inden for feltet musikpædagogisk teori. Hans mål er at integrere musikalsk praksis i viden om læreprocesser samt at bringe pædagogisk teori ind i musikalsk praksis. Denne mission har han forfulgt i mange år på DJM og andre danske konservatorier samt som oplægsholder på bl.a. musikpædagogiske fagdage på musikskoler.

Derudover har han som bassist og komponist opretholdt et aktivt virke med 20 cd-udgivelser i eget navn, turnéer i mere end 20 lande og næsten seks års ophold i jazzens mekka, New York. Han er af den overbevisning, at musik først og fremmest fungerer som et bindeled i fællesskaber mellem mennesker.

Uddannelse

Torben Westergaard har Cand.Pæd. i didaktik (musikpædagogik) fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (2010), en master i læreprocesser med specialisering i didaktik og professionsudvikling fra Aalborg Universitet (2014), og en Bachelor of Fine Arts i jazz fra The New School i New York (1990). Derudover har han gennemført uddannelsen ved Musicians Institute i Los Angeles (1986) og har en master i IKT og læring fra Aalborg Universitet.

Pernille Henriksen arbejder som lektor indenfor pædagogisk og skolefaglig efter- og videreuddannelse på KP, bag sig har hun bl.a. 12 års erfaring som folkeskolelærer. Pernilles primære undervisningsflet er det pædagogisk, didaktiske, organisatoriske og specialpædagogiske fagområde, herunder særligt deltagelsesmuligheder i skolens læringsfællesskaber

Et centralt omdrejningspunkt i Pernilles arbejde et fællesskab- og ressourceorienteret børnesyn. At arbejde for at skabe muligheder for alle eleveres deltagelse i skolens faglige og sociale fællesskaber, samt en stærk didaktisk og reflekteret samarbejdskultur med elevens læring og trivsel i centrum.

Derudover har hun en stor optagethed i, hvordan organisationer og skoler kan skabe medarbejderdrevet organisations- og kulturforandringer i en kompleks hverdag.

Pernille Welent Sørensen er ansat som adjunkt på Pædagogisk center som underviser, udvikler og forsker i forskningsmiljøet Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde.  Pernille har et særligt fokus på børneperspektiver, sam-skabende og kreative processer.  Og, har, som i sin Ph.d. ”At Lytte til børn…”, en særlig interesse for at inddrage børn og unge og deres voksne som medforskere i videns- og verdensskabende arbejde.

Pernille har 20 års erhvervserfaring med det børnekulturelle felt, særligt med fokus på scenekunst for børn og unge og er optaget af hvordan de performative metoder kan bidrage til at skabe universer der animere til at eksperimenter og gå på opdagelse i verden.

Sille Schultz er ansat som lektor på Læreruddannelsen på KP og underviser primært i undervisningsfaget Musik, hvor hun bl.a. er fagansvarlig.
 
Sille har ad flere omgange haft samarbejder med undervisere på DKDM og kandidatstuderende på AM-uddannelsen omkring ”Det fælles tredje”, når aktører fra Musikskolen og Folkeskolen skal indgå i forpligtende samarbejder. Dette har budt på interessante forløb, hvor de studerende har fået blik for hinandens faglighed og kompetencer.
 
Sille er uddannet cand.mag. i Musikvidenskab og Teatervidenskab og har gennem de sidste 25 år arbejdet bredt med musik. Både som udøvende musiker, komponist og arrangør og som gymnasieunderviser, grundskoleunderviser og ikke mindst som selvstændig kursusudbyder indenfor såvel efteruddannelsesområdet som indenfor erhvervslivet.
 
Ved siden af dette, og i forlængelse af hendes store interesse for undervisning og musikpædagogik, har hun udviklet undervisningsmetoder til at skabe meningsfuld og inkluderende musikundervisning for store grupper af børn og unge – uanset forudsætninger. 
 
Sille brænder for musikkens og musikfagets stilling i samfundet og uddannelsesverdenen og er meget optaget af det dannelsesmæssige perspektiv i uddannelse. Også det kreative og æstetiske felt og de muligheder for enaktive, helhedsorienterede og inkluderende undervisningsmetoder, der ligger gemt heri, er et stort interessefelt.

Læringsmål

10 ECTS-point, intern prøve

Den studerende

 • kan gennemføre, vurdere og udvikle en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse
 • kan samarbejde og sparre med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse
 • kan håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag
 • har indsigt i faktorer, der konstituerer undervisning og klasseledelse
 • har indsigt i forskellige principper for klasseledelse og erfaringer med implementering af dem
 • har indsigt i samspillet mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer, fysiske rammer, læremidler og organisationsformer inden for og omkring klassen
 • kan mestre en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer, der konstituerer undervisningen
 • kan etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål
 • kan anvende fagdidaktiske begreber til analyse af forskning og handling i pædagogisk praksis med særligt fokus på klasseledelse

Hvad koster det at deltage? 

Et forløb på DMK Pædagogikum I koster 13.500 kr

DMKskoler logo PNG - Danske Musik- og Kulturskoler
kp logo external use dk black rgb 1 - Danske Musik- og Kulturskoler
15 juni fonden logo RGB COLOR - Danske Musik- og Kulturskoler
Mini-survey