Landskonference

/ Aktiviteter

Generalforsamling 2022

Hooray!

2022

Hvert år i november måned afholder DMK landskonference over to dage

Konferencen finder sted den 16.-17. november 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Onsdag den 16. november: Landskonferencens første dag + Generalforsamling

Torsdag den 17. november: Landskonferencens anden dag.

 

Konferencen afvikles i år under overskriften:

Sæt rummet!

Baggrunden er, at stadig mere af vores tid, færden og fællesskaber foregår digitalt. Det gælder i særdeleshed for børn og unge.

De digitale muligheder skaber ny tilgængelighed, nye fællesskaber og læringsmuligheder samt et enormt udbud af underholdning. De digitale muligheder producerer dog samtidig også ensomhed, sårbarhed og stress.

De digitale veje vi hver især går af, de brolægges i stigende grad af algoritmer, der præsenterer os for det vi i forvejen er tiltrukket af. Effekterne er, at vi i mindre omfang møder det eller dem der udfordrer os, udvider vores verden og vores fællesskaber.

Det fysiske rum bliver i stigende grad et aktivt valg, hvor det tidligere var et vilkår for deltagelse, udfoldelse og læring.

Med konferencen den 16. og 17. november 2022 sætter DMK fokus på den demokratiske-, dannelses- og deltagelsesmæssige betydning af, at musik- og kulturskolerne sætter rum’ i algoritmens tid. Konferencen sætter fokus på, hvilke krav det stiller til indretning af læringsrummet, rammerne for fællesskabet, pædagogik og aktivitetsindhold. Konferencen belyser samtidig, hvordan det fysiske rum spiller tæt sammen med de digitale rum, som fylder stadig mere og mere.

Sæt kryds i kalenderen og tag dine kollegaer, lokalpolitikere og forvaltning med

DMK håber, at mange at landets musik- og kulturskoler og samarbejdspartnere igen i år vil prioritere at deltage i konferencen og bidrage til videndelingen og det faglige fællesskab. Vi vil samtidig også opfordre til at benytte konferencedagen den 16. november til at invitere samarbejdspartnere, lokalpolitikere og forvaltning med og dermed bruge dagen som en anledning til at styrke samarbejdet og dialogen.

Generalforsamling 2022
DMKs generalforsamling 2022 finder i år sted den 16. november kl. 16:30-18:30 på Hotel Nyborg Strand i umiddelbar forlængelse af konferencedagen.

Generalforsamlingen er i år forsøgsvis flyttet til konferencens første dag med henblik på at understøtte at så mange som muligt kan deltage i den demokratiske proces.

2021

Årets tema var:

’KulturOptimisme…?!’. Det har vi brug for, men også en forpligtelse til at bidrage til.

Med et spændende program, sætter vi fokus på, hvordan vi i arbejdet med musik, kunst og kultur bidrager til, og kan bidrage til, håb og tro på, at vi hver især og i fællesskab kan forme fremtiden.

PROGRAM

DELTAGERLISTE 

OVERSIGT OVER TEMA-SALONER