Kurser og seminarer

/ Aktiviteter

DMK udbygger sin kursus-portefølje for undervisere, ledere og øvrige interessenter

Målet med kurser og temamøder er at bidrage til udvikling af den enkelte medarbejder eller leders kompetencer og samtidig understøtte videndeling og kapacitet i sektoren lokalt, regionalt og nationalt.

Derudover, står DMK for planlægning og koordinering af seminarer/webinarer for medlemmer og øvrige interessenter med fokus på relevante emner.

rapport kvinder - Danske Musik- og Kulturskoler
Webinar

Webinar: Diversitet i musik- og kulturskolen

20. maj, kl. 9-12: DMK og JazzDanmark udbyder et gratis webinar, hvor vi belyser spørgsmål om diversitet, der fylder i samfundsdebatten – og som derfor også bliver et spørgsmål, som kulturens institutioner skal forholde sig til.

Læs mere »
Mini-survey