Kurser og seminarer

/ Aktiviteter

DMK udbygger sin kursus-portefølje for undervisere, ledere og øvrige interessenter

Målet med kurser og temamøder er at bidrage til udvikling af den enkelte medarbejder eller leders kompetencer og samtidig understøtte videndeling og kapacitet i sektoren lokalt, regionalt og nationalt.

Derudover, står DMK for planlægning og koordinering af seminarer/webinarer for medlemmer og øvrige interessenter med fokus på relevante emner.