Europæisk samarbejde, EMU

/ Internationalt

Den Europæiske Musikskole Union, EMU

EMU er en ikke-statslig, non-profit-organisation bestående af medlemsorganisationer fra 26 europæiske lande. Danmark er repræsenteret ved DMK.

EMU er den europæiske paraplyorganisation for de nationale musikskoleforeninger i Europa og arbejder for at musikskolerne får optimale vilkår.

EMU er medlem af Det Europæiske Musikråd (EMC) og Det Internationale Musikråd (IMC). EMU er arrangør af Europæisk Ungdoms Musik Festival

Mini-survey