Europæisk samarbejde, EMU

/ Internationalt

Den Europæiske Musikskole Union, EMU

EMU er en ikke-statslig, non-profit-organisation bestående af medlemsorganisationer fra 26 europæiske lande. Danmark er repræsenteret ved DMK.

EMU er den europæiske paraplyorganisation for de nationale musikskoleforeninger i Europa og arbejder for at musikskolerne får optimale vilkår.

EMU er medlem af Det Europæiske Musikråd (EMC) og Det Internationale Musikråd (IMC). EMU er arrangør af Europæisk Ungdoms Musik Festival