Oversigt over MGK-centrene

/ Medlemmer

Oversigt over MGK-centrene

MGK står for Musikalsk Grundkursus og er et tre-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole.

Det er et tilbud for unge mellem 14 og 25 år.

MGK udbydes af otte centre i landet og finansieres af staten.

 

De otte centre er: