Nordisk samarbejde, NMKU

/ Internationalt

Nordisk Musikskole Union, NMKU

Formandskabet for NMKU følger formandskabet for Nordisk Ministerråd.  

2024: Sverige

2025: Danmark

2026: Finland 

2027: Norge

2028: Island

DMK mødes regelmæssigt med vores nordiske søsterorganisationer i hhv. Norge, Sverige og Finland i NMKU. Vi samarbejder om projekter, udveksler erfaringer, informationer samt statistik og drøfter udviklingen indenfor musik- og kulturskolerne i Norden.

Estland, Island, Færøerne og Åland indgår også i samarbejdet.

DMKs nordiske samarbejdsparter:

Norsk Kulturskoleråd

Kulturskolerådet i Sverige

Finlands Musikskoleorganisation

Færøernes Musikskoleforening

Islands Musikskoleforening

Estonian Union of Music Schools

Mini-survey