Regioner og Samråd

/ Medlemmer

Samråd

DMK er organiseret i fem regionale samråd, der understøtter og faciliterer det regionale samarbejde og videndeling

Forpersoner for de fem regionale samråd er:


Nordjylland: Henrik Hammer, leder af Jammerbugt Kulturskole og Kulturskoler i Nordjylland (KiN)

Midtjylland: Katrine Høgenhaug, leder, Herning Musikskole

Syddanmark: Jens Bloch, leder af Kolding Musikskole

Sjælland: Mette Fiirgaard Schneefeldt, leder af Greve Kulturbase

Hovedstaden: Oluf Hildebrandt-Nielsen, leder af Hørsholm Musikskole

De 5 regioner

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden