Millioner til kunstneriske fællesskaber for børn i landets SFOer

Rablader foto - Danske Musik- og Kulturskoler
Foto: Tommy Frost (Musikhøjskolen/Frederiksberg Musik-og Kulturskole)

Rabalder er navnet på et nyt DMK-tiltag, der skal give alle børn kreative og kunstneriske fællesskaber i relation til deres SFO-tilbud. Tiltaget, der netop har modtaget 7.8 mio. kr. fra Nordea-fonden, skal understøtte samarbejde mellem SFOer og musik- og kulturskoler.

Undersøgelser viser, at et stigende antal børn ikke møder musik og kunst som en integreret del af børnelivet. Der mangler uddannede lærere og pædagoger med musiske og kunstneriske kompetencer. Samtidig har fritidspædagogikken i en årrække været nedprioriteret. Med den nyeste politiske aftale om folkeskolen åbnes der for kortere skoledage og deraf mere tid i SFO. Dette dog uden, at det står klart, hvordan tiden skal understøttes. Rabalder er en indsats, der har til formål at styrke samarbejdet om fritidspædagogikken, der hvor langt de fleste indskolingsbørn er efter skole – nemlig i SFOen.

Fordybelse, fællesskab og livslang leg

Visionen med Rabalder er at styrke børns mod, mulighed for fordybelse og arenaer for livslang leg. Rabalders fokus er at etablere varige strukturer, der understøtter samarbejdet mellem de kommunale institutioner – her SFO’er og musik- og kulturskoler, som med forskellige fagligheder og tilgange arbejder med indhold og rammer for børns fritidsliv.

I dag er der ikke nødvendigvis samarbejde mellem SFO og musik- og kulturskole lokalt, og der er derfor et stort potentiale i at styrke samarbejdet, så alle børn får adgang til de muligheder, der er i kunstens verden.

”Målet er at integrere musik og kunst som tilgængelige og relevante arenaer for udfoldelse, leg og fællesskab i børnenes fritidstilbud,” fortæller Lotte Trangbæk, der er generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler (DMK), som er initiativtager til Rabalder.

Hos Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden, er der store forventninger til projektet:

”Gode børneliv er fyldt med nysgerrighed, kreativ udfoldelse og legende fællesskaber. Hos Nordea-fonden er vi stolte af at støtte Rabalder, der vil skabe engagerende, kunstneriske børneuniverser – musiske og kreative – i SFOer over hele landet. Vi glæder os til at se, hvordan de danske musik- og kulturskoler kan samarbejde med SFOerne om at forløse det store potentiale,” siger hun.

Rabalder vil bestå af regelmæssige kunstneriske og musikalske aktiviteter. De deltagende SFOer og musik- og kulturskoler beslutter selv lokalt og under hensyntagen til børnegruppen, hvilke kunstarter og aktiviteter, der skal arbejdes med i den enkelte SFO. Udover udvikling og gennemførsel af aktiviteter for- og sammen med børn, vil der være et spor, som handler om ’udvikling af modeller for samarbejde’, ligesom der vil være et spor, der giver mulighed for at inddrage kunstnerisk opkvalificering af medarbejdere i SFOen.

Alle kommuner kan ansøge om at være med

I efteråret 2024 vil det være muligt at ansøge om at være med i Rabalder for skoleåret 2025/26 og tre år frem.

Projektledelsen varetages i DMK. Det nationale projekt er organiseret i en styregruppe med repræsentanter fra BUPL, Skolelederforeningen og BKF (Børne- og Kulturchefforeningen). Det er styregruppen, som udvælger deltagerkommunerne.

Yderligere info

Kontakt Lotte Trangbæk, Generalsekretær DMK, lt@dmkskoler.dk

Mini-survey