Om landsforeningen DMK

/ Om os

Landsforeningen DMK

DMK afholdt stiftende generalforsamling den 8. november 2018 og sin første generalforsamling den 1. marts 2019.

DMK er landsorganisation for landets kommunale- og/eller selvejende musik- og kulturskoler, som derved alle er medlemmer af DMK.  

Gennem videndeling, netværks- og kompetenceudviklingsaktiviteter og gennem samarbejde med myndigheder og aktører indenfor uddannelse, kunst og kultur arbejder DMK for at styrke mulighederne for udfoldelse og deltagelse i kunst og kultur – lokalt, regionalt og nationalt.

Vores vision er et samfund kendetegnet ved nysgerrig og modig kultur.

Vi arbejder for at understøtte musik- og kulturskolernes arbejde med, at:

Give alle børn og unge relevante udfoldelsesmuligheder i kunst og kultur

Sikre høj kunstnerisk og pædagogisk kvalitet i musik- og kulturskolernes tilbud

Fremme attraktive lokale kulturelle miljøer

DMKs bestyrelse har i 2019-2020 besluttet en handleplan, der fokuserer på disse fire indsatsområder:

  1. DMK-organisation og kommunikation
  2. Kapacitetsudvikling, videndeling og faglig koordinering
  3. Politik og lovgivning
  4. Samarbejdsalliancer og internationalt udsyn