Om landsforeningen DMK

/ Om os

Landsforeningen DMK

DMK er landsorganisation for landets musik- og kulturskoler. DMK repræsenterer alle landets kommuner på området

DMK arbejder for at fremme aktiv musikalsk og kunstnerisk udfoldelse og læring til understøttelse af trivsel, dannelse og deltagelse i fællesskaber og demokrati med særligt fokus på børn og unge. Formålet med DMK er at skabe de bedst mulige rammer for musik- og kulturskolernes virke lokalt, regionalt og nationalt.

Formålet understøttes inden for hovedindsatsområderne: bidrage til politikudvikling, videndeling, udvikling, tværsektorielt samarbejde samt internationalt udsyn.

DMK sætter nationalt og internationalt perspektiv på den lokale udvikling af musik- og kulturskoler og er den samlende repræsentant for medlemmerne i organisatoriske, kulturfaglige og politiske spørgsmål.

Følgende institutioner kan være medlem af foreningen:

Som medlem af foreningen kan optages:

  • Musik- og kulturskoler, der er berettigede til refusion efter Lov om Musik og Bekendtgørelse om Musikskoler.
  • Øvrige undervisningsinstitutioner, der modtager tilskud efter Lov om Musik, kapitel 2a, § 3a – f.
  • Kommunale eller kommunalt støttede kunstneriske/kulturelle institutioner med fast årligt driftstilskud, som bl.a. underviser børn og unge.

Herudover er der mulighed for inviteret medlemskab.

Yderligere information om medlemskab er beskrevet i foreningens vedtægter af 22. november 2023.

Vores vision er et samfund kendetegnet ved nysgerrig og modig kultur.

Vi arbejder for at understøtte musik- og kulturskolernes arbejde med, at:

Give alle børn og unge relevante udfoldelsesmuligheder i kunst og kultur

Sikre høj kunstnerisk og pædagogisk kvalitet i musik- og kulturskolernes tilbud

Fremme attraktive lokale kulturelle miljøer

Mini-survey