Ny håndbog til skoleorkestre: Gode råd, vigtige overvejelser og erfaringer

Gode råd, vigtige overvejelser og erfaringer fra OrkesterMester

Med OrkesterMester-projektet har DMK været med til at skabe skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et, siden 2018. Det er erfaringerne herfra, som nu vi nu har kogt ned og præsenterer i en ny håndbog.  

Uanset, om du arbejder med et eksisterende skoleorkester eller ét, der skal starte op, så er ambitionen med håndbogen at præsentere de overvejelser, der kan være relevante at inddrage i dit arbejde.

Håndbogen bygger på erfaringerne fra OrkesterMester-projektet og de to rapporter, der har undersøgt erfaringerne med orkesterklasserne fra henholdsvis et børne- og et voksenperspektiv.

Der findes ikke to helt ens skoleorkestre, og derfor findes der heller ikke én model for at lykkes med arbejdet lokalt. Kommunerne, folkeskolerne og musik- og kulturskolerne har forskellige ressourcer, elevgrupper, lærerkompetencer og organiseringsmodeller, men arbejdet i OrkesterMester har vist, at der eksisterer nogle centrale overvejelser og forventningsafstemninger, som kan bidrage til velfungerende skoleorkestre og til en stærk musikkultur på skolerne – både set fra børnenes og de voksnes perspektiv.

Vi håber, at håndbogen vil kunne bidrage med inspiration til planlægning af-, samarbejde om- og undervisning i skoleorkesteret.

Stor tak til elever, lærere og ledere på folkeskoler og musik- og kulturskoler, der har bidraget til arbejdet.

God læselyst!

Med venlig hilsen DMK

Mini-survey