Thomas Winther takker af som forperson for DMK

Jeg har fået mulighed for, gennem en stilling ved et kinesisk universitet, at fokusere min arbejdsindsats på det internationale arbejde, jeg igennem flere år har haft con amore i GLOMUS netværket ved siden af mit arbejde på Køge Musikskole, i MGK Sjælland og som forperson i DMK.  

Den mulighed kan jeg ikke sige nej til, og jeg glæder mig til at prøve kræfter med nye spændende kunstneriske, produktionelle, forskningsmæssige og pædagogiske opgaver, i både Kina, Danmark og en række andre lande.  

Som følge af, at jeg stopper som musikskoleleder, stiller jeg ikke op til valg som forperson i DMK ved generalforsamlingen den 19. november 2024. 

Jeg vil ikke her i nyhedsbrevet holde tårevædede takketaler – det bliver der rig lejlighed til i november, hvor jeg naturligvis også vil give en status over det arbejde, der er nået i året og i perioden siden foreningens stiftelse. Jeg vil nu blot sige, at jeg synes, at fremtiden tegner lys for DMK med flere nye spændende indsatser, både Pædagogikum, OrkesterMester, Rabalder (som du kan læse om i nyhedsbrevet) og meget mere. Jeg er imponeret over sekretariatets store arbejde, og håber at I som medlemmer også i fremtiden vil bakke op om vores forening og sekretariat på Vartov. 

Formandsvalget sker som sagt på generalforsamlingen i november, hvor der samtidigt skal vælges eksterne medlemmer til bestyrelsen. Jeg ved, at der både internt og eksternt findes masser af talent og kompetence, der vil være med til at drive foreningen videre fremad og styrke dens politiske position, og jeg håber derfor, at alle gode kandidater melder deres kandidatur, så medlemsdemokratiet kan udfolde sig på bedste vis  

For mig personligt har det været enormt givende og udviklende at sidde som forperson i de seneste fem år. Samarbejdet med jer som kolleger, med embedsværket, med interesseorganisationer og det politiske niveau er uvurderligt i forhold til at udvikle vores sektor.  De opgaver, der skal løses i de næste fem år, vil ikke være mindre, og vi vil stadig være afhængige af samarbejde, af fælles målrettet strategisk retning og af at have tålmodighed til det lange seje træk. Jeg glæder mig til at følge udviklingen – nu dog lidt på afstand. 

Med venlig sommerhilsen 

Thomas 

ThomasWinther - Danske Musik- og Kulturskoler
Mini-survey