Maj 2022: Nyhedsbrev fra DMK

Indhold 

Kære alle

De seneste måneder har undervisning, aktiviteter og samarbejder kunne gennemføres uden restriktioner og benspænd grundet corona. 

Det er fantastisk at opleve energien, de mange aktiviteter og det på flere niveauer, sprudlende forår, på landets musik- og kulturskoler. 

Fra DMK vil vi gerne takke alle for samarbejdet i de forgangne vilde år. Både hvad angår coronaen, men i høj grad også hvad angår videndeling, udvikling, koordinering af politiske indsatser og synliggørelse af området. 

DMKs strategi 2025 Sammen om kunstnerisk udfoldelse for alle har bl.a. fokus på, hvordan musik- og kulturskolerne styrker kvalitet, synlighed og værdi gennem bedre koordinering og videndeling nationalt, regionalt og lokalt. Dette arbejde er senest blevet styrket af et DMK-kompetenceudviklingsudvalg med medlemmer fra de regionale samråd. Det kan du læse mere om i nyhedsbrevet herunder. 

Ligeledes bidrager DMKs medlemmer aktivt og generøst ind til den fælles videndeling og synlighed med cases fra musik- og kulturskolernes brede virke og værdi. Se f.eks her

Derudover kan nævnes, hvordan medlemsskoler og samarbejdspartnere bidrager til DMKs webinarer, netværksdage og konferencer – både som planlæggere, oplægsholdere og deltagere. 

Det styrkede og koordinerede samarbejde bærer frugt. Både hvad angår vores kendskab til hinanden på tværs af landet og i forhold til samarbejdet med ministerier, styrelser, KL, forvaltninger, politikere og andre kultur- og velfærdsaktører.

DMK og musik- og kulturskolerne inddrages i diverse puljer, rapporter, i kortlægninger og følgegrupper og i politikudvikling. I flæng kan nævnes Grib Engagementet, Egmont rapporten Små kår, Socialstyrelsens arbejde med Modning af indsats for inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber, Undervisningsministerens initiativ ’Sammen om fritiden’ og meget mere. 

Musik- og kulturskolerne har en vigtig samfundsopgave med – gennem kunsten – at understøtte deltagelse, dannelse og demokrati. Sammen har vi kæmpemuskler til at gøre en forskel. Så tak for indsatsen og samarbejdet.

De bedste hilsner, 

Lotte Trangbæk, generalsekretær, DMK

Kommende arrangementer

Hvert år i november måned afholder DMK landskonference over to dage

Konferencen finder sted den 16.-17. november 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Onsdag den 16. november: Landskonferencens første dag + Generalforsamling

Torsdag den 17. november: Landskonferencens anden dag.

Webinar: Diversitet i musik- og kulturskolen

20. maj, kl. 9-12: DMK og JazzDanmark udbyder et gratis webinar, hvor vi belyser spørgsmål om diversitet, der fylder i samfundsdebatten - og som derfor også bliver et spørgsmål, som kulturens institutioner skal forholde sig til.

Kursus: Sådan styrker du din musik- og kulturskoles rolle lokalt

10. maj, kl. 9.30 - 15.00: Få konkrete redskaber til at sætte musik- og kulturskolen på den kommunale dagsorden. Kurset blev gennemført med stor succes i efteråret 2021. Hvis du ikke nåede at være med, får du hér chancen igen.

Kulturmødet på Mors: Kom til DMKs paneldebat

26. august 2022 kl. 12:00-13:00: Debattens titel er ’Vækst’. Paneldeltagere: Michael Folmer Wessman fra Dansk Erhvervs kultur-team deltager, Lene Tangggard Rektor Danmarks Designskole og Johan Brødsgaard, formand for Kultur-, Erhverv- og Planudvalget i KL. Anja Bo vil være moderator på debatten.

Tilmeldingen er åben: JazzCamp for piger

JazzCamp for Piger er fire dages spændende og sjov musikundervisning i sommerferien kun for piger! Projektet skal få flere piger til at vælge et rytmisk instrument – i dag er det nemlig primært drengene, der takker ja til musikskolernes rytmiske tilbud. Campen er for piger og børn, der opfatter sig selv om piger, og som går i 3.-9. klasse. (Datoer: mandag 27. juni – torsdag 30. juni)

Kulturskoleundersøgelse: Viden om musik- og kulturskolen i Danmark

I DMK kan vi se en udvikling, hvor stadig flere af DMKs mcdlemsskoler udbyder andre kunstfag end musik. Nogle skoler har en lang tradition for at være kulturskoler, mens andre først for nyligt er blevet sammenlagt eller samlokaliseret med andre kunstfag/kunstskoler. Vi har derfor undersøgt, hvordan landskabet tager sig ud i alle landets fem regioner.

Sæt musik- og kulturskolen på den kommunale dagsorden

Vidste du, at DMK har udarbejdet materiale til inspiration, så I kan lave den bedst mulige præsentation af jeres musik- og kulturskole for politiske udvalg og andre interessenter? 

Det har vi gjort, for at gøre det så håndgribeligt som muligt for vores medlemmer at danne gode forbindelser til de lokale politikere.

Materialet indeholder blandt andet en Powerpoint-skabelon og en udførlig vejledning, som du kan finde HER (Kun adgang med medlemslogin)

I DMK ønsker vi, at alle landets musik- og kulturskoler lader sig inspirere af hinanden. Derfor har vi samlet en række eksempler fra nogle af de musik- og kulturskoler, der på hver sin måde engagerer borgerne.

Vi håber, at disse cases kan være med til at udvikle lokale ideer, som passer til netop jeres skole og lokalsamfund.

Læs mere HER

Vidensdeling 

Læs om musik- og kulturskolernes projekter og indsatser 

Kultur med de små

Få værktøjer til at igangsætte og udvikle aktiviteter med kunst og kultur til børn i dagtilbud. Værktøjerne er udviklet i forbindelse med konkrete projekter og henvender sig til pædagoger i dagtilbud, medarbejdere på kulturinstitutioner, kunstnere, dagtilbuds- og kulturforvaltninger i kommuner og/eller undervisere på professionshøjskolernes pædagoguddannelser.

Grib engagementet: 13 projekter modtager støtte i år

Modelforsøget “Grib Engagementet” skal understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter som for eksempel musik, teater og billedkunst. Målet er, at flere børn og unge bliver engageret i musiske og kunstneriske fællesskaber. I 2022 er der 13 projekter, som modtager støtte.

Navnenyt 

FORRETNINGSUDVALG: DMK har i år fået nyt forretningsudvalg. I den forbindelse skal lyde en stor tak til det afgående udvalg for godt og tillidsfuldt samarbejde. 

Vi glæder os til samarbejdet med det nye forretningsudvalg, som består af: 

Thomas Winther, formand, Palle Kjeldgaard, næstformand, Rikke Broe Petersen, bestyrelsesmedlem

BESTYRELSEN: Jesper Nielsen, der er valgt ind for Region Syd som interessent, er udtrådt af bestyrelsen. Uffe Veppler, brugerrådsformand på Odense Musikskole er indtrådt i bestyrelsen for Region Syd.

Du finder oversigten over DMKs bestyrelse HER

KOMPETENCEUDVIKLINGSUDVALG: I landets musik- og kulturskoler, i de regionale samråd og i DMK bliver der arbejdet med en lang række af kompetenceudviklings-aktiviteter og initiativer.

Derfor har DMKs bestyrelse nedsat et udvalg med fokus på kompetenceudvikling.

Udvalgets medlemmer er:

Julie Heebøll, bestyrelsesmedlem i DMK og leder på Skanderborg Kulturskole, tovholder for arbejdsgruppen, Mads Bak, Hjørring Musiske Skole, Knud Mortensen, Den Kreative Skole, Silkeborg, Oluf Hildebrandt Nielsen, Hørsholm Musikskole, Jørgen Graven Nielsen, Næstved Musikskole, Jens Block, Kulturskolen Kolding, Lotte Trangbæk, DMK

Læs mere om udvalget HER

Her du en nyhed du gerne vil have med i nyhedsbrevet?

Skriv en mail til mm@dmkskoler.dk, hvis du har et tip om en god historie, der kunne være interessant for DMKs medlemmer

Mini-survey