DMK-udvalg med fokus på kompetenceudvikling

I landets musik- og kulturskoler, i de regionale samråd og i DMK bliver der arbejdet med en lang række af kompetenceudviklings-aktiviteter og initiativer. 

Derfor har DMKs bestyrelse i 2021 besluttet at nedsætte et udvalg med fokus på kompetenceudvikling. Dette ligger i klar forlængelse af DMKs strategi 2025 Sammen om kunstnerisk udfoldelse for alle og strategiens fokus på temaerne er Indsigt, Indflydelse og Udsyn.

I arbejdet med at virkeliggøre den strategiske vision spiller kompetenceudvikling en afgørende rolle i forhold til den enkeltes engagement og motivation, og i forhold til nytænkning og udvikling af området, samarbejder med andre fagligheder og for kvalitet i opgaveløsningen. 

Udvalgets medlemmer

Udvalget består af en tovholder fra DMKs bestyrelse, ét medlem fra hvert af de fem regionale samråd samt DMKs generalsekretær. Medlemmerne er således:

  • Julie Heebøll, bestyrelsesmedlem i DMK og leder på Skanderborg Kulturskole, tovholder for arbejdsgruppen. 
  • Mads Bak, Hjørring Musiske Skole
  • Knud Mortensen, Den Kreative Skole, Silkeborg
  • Oluf Hildebrandt Nielsen, Hørsholm Musikskole
  • Jørgen Graven Nielsen, Næstved Musikskole 
  • Jens Block, Kulturskolen Kolding
  • Lotte Trangbæk, DMK

 Du finder kommissoriet for udvalgets arbejde og referater fra møder her under medlemslogin

Mini-survey