Dialog- og Netværksmøde 2024

/ Aktiviteter

DMK inviterer til dialog og netværk på Vartov med overskriften:

Kunstpædagogik er en del af løsningen!

Mennesket har til alle tider haft behov for at udtrykke sig kunstnerisk. Men rammerne for adgang til den kunstneriske udfoldelse og de muligheder, den skaber for fordybelse, udsyn og fællesskab, har ændret sig markant.

I Danmark følges samfundsforandringer traditionelt op af løbende reformer og kompetenceudvikling af de professioner, der skal drive udviklingen. Det sker bare ikke på kulturområdet, hvor der hverken er midler eller politisk vilje til systematisk kompetenceudvikling. Det er helt skævt set i lyset af, at komplekse problemer kalder på komplekse løsninger og at kunstpædagogikken her kan spille en væsentlig rolle.

DMK inviterer med netværksmødet 25. september 2024 væsentlige aktører på området til dialog. Dialogen kommer omkring, hvordan forvaltninger, institutioner og lovgivning skaber de nødvendige rammer for kompetenceudvikling på kulturfeltet.   

Dato: Onsdag 25. september 2024 kl. 13:00-16:00

Dørene åbnes kl. 12:30 (udlevering af bestilt sandwich)

Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1. sal (Store Sal), 1463 København K

Tilmeldingsfrist: Mandag den 9. september 2024

Vi glæder os meget til at se dig.

25. september 2024

Dage
Timer
Minutter
Tilmelding til dialog- og netværksmøde
Mini-survey