Netværksmøde for mellemledere: 23. oktober 2024

Tema:
Den gode og den pisseirriterende kollega

DATO: Onsdag 23. marts 2024, kl. 10.00-16.00
STED: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense

Ledelse har vel altid fundet sted. Det har været medvirkende til menneskets overlevelse. Men hvad er ledelse i dag? Mange mener, ledelse handler om at skabe resultater, men hvordan skal man så lede medarbejderne, så de kan skabe gode resultater – til glæde for eleverne/borgerne?

Det lyder svært – det siger forskning også – især når nogle af medarbejderne er gode og andre er pisseirriterende. Nogle har svært ved at samarbejde, mens andre trives og er særdeles engagerede. Vi tager et eklektisk perspektiv, dvs. vi med forskellige perspektiver ser nærmere på hvad der er på spil, og hvordan man kan lede bedst. Måske skal vi se nærmere på mod og ydmyghed. Vi stopper op undervejs, og vi drøfter spørgsmål, som Karsten Mellon, ph.d., ledelsesforsker, ekstern lektor AAU & SDU, har taget med til os.

Pris: 650,-

Tilmeldingsfrist: 9. oktober (hvorefter linket lukkes)

Målgruppe: Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative mellemledere i musik- og kulturskolerne.

Netværket mødes fysisk to gange årligt – med mulighed for online-deltagelse. Derudover, har netværket en lukket Facebookgruppe: ”Netværk for mellemledere i musik- og kulturskoler”, hvor der kan sparres uformelt i hverdagen.

Mål med webinaret: Formålet er kollegial sparring, arbejdsglæde, inspiration, udvikling og kvalificering. Netværket giver mulighed for videndeling og udveksling af gode råd i forhold til diverse dilemmaer i arbejdet som mellemleder.

Styregruppe: Netværket ledes af en frivillig styregruppe, som pt. består af:

Maibrit Baagøe Schmidt, souschef på Odense Musikskole. DMK-bestyrelsesmedlem og medlem af FU, cand.mag. i Fransk, Diplom i Ledelse. Amatør althornspiller i FDF Brass Band Odense.

Thomas Lynghus Thomsen, souschef på Holbæk Kulturskole. Diplom i kulturledelse ved Dansk Scenekunstskole / Professionshøjskolen Absalon. Tidligere underviser i trommesæt og sammenspil gennem 25 år.

Bent Hjort. Faglig leder af Musikskolen på Mors. Tidligere leder og projektleder af OrkesterMester, og tidligere underviser på Holstebro Musikskole og MGK-Midt/Vest. Tidligere adm. Direktør for Kulturhuset ”Musikværket” i Nykøbing Mors. Trompetist i Blood, Sweat, Drum + Bass.

Trine V. Petersen, souschef på Haderslev Musikskole. Tidligere souschef på Vejen Musikskole og før det lektor i musik på UCSyd, læreruddannelsen. Uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, RMB med sang som hovedinstrument.  

Kommende møder: 4. marts 2025 i Odense

Tilmelding
Mini-survey