Landskonference: Vi skal udvikle kulturområdet i fællesskab

Den første landskonference i Danske Musik- og Kulturskolers regi tog fat på blandt andet kunsten og kulturens værdi og kulturpolitikken i kommunerne. “Vi skal som sektor bidrage til at videreudvikle kulturområdet, og det er glædeligt, at musik- og kulturskolerne har momentum i øjeblikket,” siger Thomas Winther, formand for DMK – Danske Musik- og Kulturskoler.

konference dmk 3 1 - Danske Musik- og Kulturskoler

“Kultur som gave og opgave” var titlen på DMKs årskonference 2019, der fandt sted 6. og 7. november på Vingsted Hotel & Konferencecenter. To dage med oplæg, debat, diskussion og netværksarbejde.

Med konferencen bestræbte DMK sig på at belyse og diskutere musik- og kulturskolernes opgave fra forskellige perspektiver. Det politiske, forvaltningsmæssige, uddannelsesmæssige, de store kulturinstitutioner og meget mere.

Input fra foredragsholdere
Blandt oplægsholderne var Asger Willemoes, velfærdsdirektør i Dragør kommune, der veloplagt og med kreative illustrationer gav bolden op til en diskussion om, hvordan man kan være med til at sætte den kulturpolitiske dagsorden i kommunerne.

Kasper Holten, teaterchef for Det Kongelige Teater, pegede i sit indlæg blandt andet på behovet for et stærkere sprog om kunstens og kulturens værdi, så vi som samfund ikke ender i et uhensigtsmæssigt valg mellem hofteoperationen eller kunst og kultur.  

Og Maja Bødtcher-Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, illustrerede gennem talrige eksempler, hvordan samarbejdet mellem kunst og kultur er centralt for dannelsesopgaven i ungdomsuddannelserne, og hvordan det kræver vedholdenhed mellem institutionerne at etablere dette samarbejde.

konference dmk 1 - Danske Musik- og Kulturskoler
Maja Bødtcher-Hansen.

Stor fælles opgave
“Konferencen viste tydeligt, at det er en vigtig, men også en stor og kompleks opgave, de danske musik- og kulturskoler varetager og samarbejder om hver eneste dag. Det står klart, at der bliver arbejdet professionelt og dedikeret med opgaven, og at der fremadrettet er udviklingsmuligheder både i forhold til den interne kompetenceudvikling og koordinering i sektoren og i forhold til samarbejde med andre sektorer og aktører,” siger Lotte Trangbæk, generalsekretær i DMK – Danske Musik- og Kulturskoler.

Der bliver lyttet til os
Thomas Winther, formand for DMK – Danske Musik- og Kulturskoler, siger om konferencen:

“Tak for den store og engagerede deltagelse på årets DMK-konference og tak for opbakningen på generalforsamlingen til handleplaner, budget og den linje, vi i bestyrelsen og sekretariatet er ved at lægge. 

Det er tydeligt at mærke, at der er behov for, at vi i fællesskab får diskuteret nogle af de aktuelle samfundsmæssige trends samt de udviklingsmuligheder og udfordringer, vi derfor skal forholde os til. Det er glædeligt, at vi som sektor kan bidrage til at videreudvikle kulturområdet, og det er tydeligt, at musik- og kulturskolerne i øjeblikket har momentum, og at vi bliver lyttet til. Som et konkret resultat af konferencen er de første møder om samarbejde med Det Kgl. Teater allerede aftalt.

Det er skønt at mærke, at skolerne og deres interessenter står sammen om at bidrage til en positiv og samfundsrelevant dagsorden. Jeg glæder mig til at byde velkommen til næste års konference, der planlægges til november 2020. Vi håber, denne  konference bliver med et stærkt nordisk islæt, og vi vil bestræbe os på igen at tilbyde et stærkt og relevant program.

Indtil da vil vi arbejde utrætteligt for skolernes interesser gennem at styrke foreningens kulturfaglige og organisatoriske arbejde.”

Se programmet for den overståede årskonference.

Mini-survey