Landskonference 2023 SLIDES

Oplægsholdernes slides:

(Klik på oplægholderens navn for at hente slides)

Dannelse til verdensvendthed

Svend Brinkmann, Professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

Debat: Hvilken vildskab kræver ’mere for flere’?

Kim Boeskov, ph.d. og adjunkt i musikpædagogik ved Rytmisk Musikkonservatorium.
Johan Brødsgaard, viceborgmester i Silkeborg, formand for Kultur, Erhverv og Plan, KL. 
Ane Stallknecht, centerchef for Børn, Unge og Familie Odsherred Kommune.

Dannelse og deltagelse i en digital verden

Stine Liv Johansen, ph.d og lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus ­Universitet og fhv. formand for Medierådet for Børn og Unge.  

One-size gi’r hængerøv til alle

Amalie Ørum Hansen, specialist i diversitetsarbejde og forandringsprocesser på ­kulturområdet.

Tema-saloner

Tema-salon 1: Samarbejdet om musikken og kunsten i folkeskolen

Lars Lundgaard Jensen, Kulturskoleleder, Kulturskolen, Holbæk Kommune
Gitte Abildtrup, direktør, LMS, Marie Louise Grund, producent og projektkoordinator, LMS
Bjørn Hanghøj, Musikskoleleder, Lemvig Musikskole
Inger Moltesen Fogh, leder, Esbjerg Kulturskole

Tema-salon 2: Kultur som sundhedsfremme

Mikkel Ottow, Kulturkonsulent, Region Midt
Louise Frøkjær Carstens, Udviklingskonsulent, Den Kreative Skole Silkeborg
Lisbeth Madsen Jensen, vicechefjordmoder, Region Midt
Lene Toft Vester, fraværskonsulent, Viborg Kommune 
Susanne Ahrenkiel, billedkunstner og terapeut, Kulturskolen Viborg

Tema-salon 3: Data som motor for forandringsledelse

Niels Græsholm, musikskolekonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen
Søren Østergaard, centerchef, CUR – Center for ungdomsstudier
Clara Vuust, musik- og kulturskoleleder, Musikhøjskolen, Frederiksberg Kommune
Søren Friis Møller, ph.d. ledelsesekspert, Cultural Democracy

Mini-survey