Kunst mod ensomhed: Kreativt fællesskab giver øget livskvalitet

I DMK ønsker vi, at alle landets musik- og kulturskoler lader sig inspirere af hinanden. Derfor har vi samlet en række eksempler fra nogle af de musik- og kulturskoler, der på hver sin måde engagerer borgerne. I Rebild Kommune finder man et at de eksempler, man kan lade sig inspirere af:

I Rebild Kommune er målet at komme ensomhed blandt sårbare kvinder til livs. For at nå det mål visiteres kvinderne blandt andet til et forløb med kunst som omdrejningspunkt. 

Forløbet, som kvinderne i Rebild får mulighed for at deltage i, er et samarbejde mellem sundhedscentret og billedskolen. 

Deltagerne er ofte ensomme ­kvinder, som har psykiske diagnoser, tidligere misbrug eller kroniske diagnoser som hjertesygdom eller diabetes. Fælles for dem er, at de har svært ved at passe ind i sociale sammenhænge.

Det er frivilligt at møde op – alligevel oplever Rebild Kulturskole, at deltagerne kommer og glæder sig hver gang. 

Kvinderne, der har deltaget i forløbene, fortæller, at de oplever øget mental sundhed og livskvalitet. En af deltagerne udtaler, at det er den ene gang hver 14. dag, at hun faktisk taler med nogen. 

LÆS MERE HER

Du kan se mange flere inspirerende cases HER 
Mini-survey