Webinar: Musik- og kulturskolestatistik – ny data og ny indberetning

DATO: Torsdag 28. september 2023, kl. 11:00-12:30

STED: Teams

I 2022 blev der indført nye principper for indberetning af statistik for musik- og kulturskoler til Danmarks Statistik.

På webinaret præsenteres, hvordan den nye data fra skoleåret 2021/2022 kan tilgås. Det præsenteres samtidig hvad man særligt skal være opmærksom på i forbindelse med den nye indberetning til Danmarks Statistik for skoleåret 2022/2023, som der åbnes for den 29. september 2023.

DMKs arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danmarks Statistik, Slots- og Kulturstyrelsen og DMK opfordrer alle musik- og kulturskoler til at deltage i dette webinar og læse de nye vejledninger med henblik på at sikre bedst mulig indberetning i 2023. Musik- og kulturskolerne skal fortsat indberette via VIRK-skema og SpeedAdmin.

Webinaret vil blive optaget, og for de, der ikke kan deltage på dagen, vil det være muligt efterfølgende at streame webinaret. Både deltagelse og streaming kræver dog aktiv tilmelding til webinaret.

Program

Musik- og kulturskolestatistik – ny data og ny indberetning
Mini-survey