Turbo på anvendelse af digital læring og online undervisning

Corona-krisens nedlukning af store dele af samfundet, herunder musik- og kulturskolernes fysiske møde- og læringsrum, har afstedkommet en iderigdom og initiativlyst i forhold til de digitale muligheder.

DMK har modtaget overvældende mange mails fra lærere og ledere om, hvordan der eksperimenteres med digitale mødeformer og platforme, flipped learning og digitale tutorials og meget mere. Mange musik- og kulturskoler har allerede erfaringer med digital læring og online undervisning, men Corona-krisens undtagelsestilstand har sat turbo på afprøvningerne.    

“Krisen er blevet en anledning til, at musik- og kulturskolerne finder alternative måder at bevare og udvikle kontakten til brugerne. Samtidig er den digitale idérigdom og virkelyst, som vi oplever lige nu, med til at udvide og udvikle skolernes tilbud, pædagogik og didaktik – og måske også mulighederne for fremadrettet at få andre brugergrupper i tale,” fortæller DMKs bestyrelsesformand Thomas Winther.

“Vi er i en ekstraordinær situation, hvor musik- og kulturskolerne skal finde nye måder at løse deres kerneopgaver på, og det skal ske på meget kort tid. Vi ved, at der kan være medarbejdere, der har vanskelig adgang til at arbejde hjemmefra, og der kan være skoler, der kan have udfordringer med at benytte de digitale muligheder, fordi vi ganske enkelt ikke har erfaringer med det,” fortsætter Thomas Winther.

Corona-krisen viser derfor også, at vi som sektor skal samarbejde om kompetenceudvikling og erfaringsudveksling på dette område. I DMK vil vi gerne understøtte lærere og ledere i arbejdet – nu såvel som fremadrettet. Men arbejdet med de digitale muligheder skaber også en energi og kreativitet, som kan bidrage til at løfte og udvikle den opgave, som musik- og kulturskolerne er sat i verden for.

I første omgang vil vi derfor opfordre til, at I dele jeres gode erfaringer med platforme og/eller forløb på DMKs Facebook-side og LinkedIn-side.

Pas fortsat godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner DMK

(Illustrationsfoto, forsiden: Colourbox)

Mini-survey