Thomas Winther genvalgt på generalforsamlingen: Læs formandens takketale

Ved DMKs generalforsamling 16. november 2022 på Hotel Nyborg Strand blev Thomas Winther genvalgt som formand for DMK. Herunder kan du læse hans takketale:

Alt for ofte bliver vi i hverdagen, i de job vi har som ledere og mellemledere, fanget i den hverdagsagtige spændetrøje, der handler om budgetter, regnskaber, handleplaner, projektstyring, regler, skemaer og kommunale procedurer. Ikke at alt dette ikke er vigtigt – det er det grundlag, vi opererer ud fra, og som regulerer at tingene sker ordentligt, hensigtsmæssigt og retfærdigt. De ting der sikrer en ordentlig drift og sund økonomi. Det gælder både på medlemsskolerne og i vores fælles forening, DMK.

Men alt for sjældent kommer vi til at snakke om de langsigtede visioner: Hvor er vores samfund og skoler på vej hen, hvad kan vi bidrage med, hvilke rammer skal vi agere indenfor om 5-10-15 år. Og endnu mindre snakker vi om vores skolers rolle i den brydningstid og de kriser, vi står lige midt i: Klimaet, inflationen, krig i Europa. 

Samfundene i vores del af verdenen er stadig – sammenlignet med andre – super-privilegerede og rige men, alligevel oplever vi voksende ulighed og dermed en højere og højere grad af socioøkonomisk fragmentering. Vores samfund polariseres, og vi ved ikke længere, hvem ”de andre” er. Mange grupper føler sig marginaliserede – og i desperation søger man mod de nemme populistiske løsninger. 

Det er derfor – når vi kigger på det i helikopterperspektiv – vi i DMK synes, det er så vigtigt, at vi får skabt lige og nem adgang til det, vi og vores skoler kan bidrage med: Kunstneriske fællesskaber og kulturelle oplevelser.

Derfor det er så vigtigt, at vi bidrager til dannelse og uddannelsen af børn og unge. Derfor det er så vigtigt, at vi spiller aktivt ind i velfærds- og trivselsdagsordner. Derfor det er så vigtigt, at børn og unge opflaskes med den helt enkle og simple oplevelse det er at føle personlige glæde ved at spille, synge, danse, skabe visuel kunst eller hvad det måtte være. 

Det er det, vi mener, når vi i DMK hævder, at vi faktisk kan medvirke til at skabe et bedre samfund med fokus på trivsel, dannelse og kultur og hvor vi møder hinanden på tværs af økonomiske, etniske og sociale skel. Derfor er arbejdet i folkeskolen vigtigt, derfor er samarbejdet med andre kunst- og kulturinstitutioner vigtigt og derfor er det vigtigt, at vi kan bedrive omverdensledelse i forhold til politikere og embedsværk.

Vi er nået meget langt med disse dagsordner siden foreningen blev dannet for 3½ år siden. Vi har flyttet foreningen, og vi har medvirket til at flytte nogle mindset og dagsordner både i vores egen sektor, i kulturlivet og i det kommunale landskab. Det er den bevægelse og de tanker, visioner og handlinger, jeg gerne vil medvirke til fortsat at udvikle og præge – også de næste to år som formand for DMK.

Tak.

/Thomas WInther

GF - Danske Musik- og Kulturskoler
Mini-survey