Tak til Kulturmødet 2023!

Kulturmoedet2023 - Danske Musik- og Kulturskoler

DMK og musik- og kulturskolerne var stærkt repræsenteret i debatter og optrædender på årets kulturmøde på Mors.

’De debatter, som jeg nåede omkring på årets kulturmøde, viser, at kulturlivets mange muskler i disse år samler sig om at trække i samme retninger. Arbejdet med at få kunstnerisk deltagelse og udfoldelse integreret bedre i alle børns livsmuligheder kræver nemlig både tværfagligt, tværinstitutionelt og tværsektorielt samarbejde. Og det samme gør sig gældende for udvikling af fremtidens talent. Det er meget glædeligt ved den udvikling, som er i gang’, siger DMKs generalsekretær Lotte Trangbæk

’Det er også tydeligt, at musik- og kulturskolerne spiller en helt central rolle for at lykkes med, at alle børn får adgang til de sprog og de fællesskaber, som kunsten giver. Det var der gode konkrete eksempler på i debatter afholdt af både KL,  Børnenes Kulturregion Midt- Vestsjælland, Kumult!, Det Kongelige Teater og DMK.’

Tak til Kulturmødet og tak for bidrag til debatter og dialoger:

Lene Tanggaard – professor & rektor Designskolen Kolding

Kasper Holten – teaterchef Det Kongelige Teater

Pernille Welent Sørensen – forsker på Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon

Helle Bak Andreasen – formand for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune, næstformand for KulturKANten, den Nordjyske Kulturaftale

Dorthe Skøtt Bébe, direktør Teatercentrum

Helle Bak Andreasen, formand Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune & næstformand KulturKANten

Ane Stallknecht, centerchef for Børn, Unge og Familie Odsherred Kommune & næstformand Børne-Kulturchefforeningen

Esben Danielsen, direktør Kulturens Analyseinstitut

Henrik Madsen, Børne- og Familiechef Sorø Kommune

Sonja Mie Eliassen, souschef Lejre Musikskole & projektleder Kumult!

Thure Dan Petersen, centerchef Kultur og Fritid Lejre Kommune

Hanne Kusk, ph.d. & lektor Professionshøjskolen UCN

Morten Thiessen, rådmand Børn og Unge Aalborg Kommune & næstformand KL’s Børne og Undervisningsudvalg (C)

Stina Vrang Elias, Direktør DEA

Thomas Albæk Jakobsen, leder Musikskolen i Frederikshavn Kommune & FilmMaskinen

Mini-survey