Tak for året, der gik: Vi ser frem til
samarbejdet i 2023

2022 startede med nedlukninger og coronarestriktioner. Men det er heldigvis næsten glemt og tilbage står et år med stor aktivitet i landets musik- og kulturskoler og i DMK.

DMKs cases illustrerer både bredden og dybden i det store arbejde musik- og kulturskolerne løfter landet over.

I nationale, regionale og lokale indsatser som f.eks OrkesterMester, Grib Engagementets projekter, Musik for Alle Børn, Kumult og mange flere, arbejdes der metodisk med de grundlæggende strukturer for børn og unges muligheder for at opnår færdigheder og fællesskaber indenfor musik og kunst.

Med daglige nyhedsstrømme om krig i Ukraine, klimakaos, inflation og antidemokratiske tendenser kan verden synes helt af lave. Et skud kultur er ikke et quickfix på disse store og vilde problemer, ligesom der ikke er genveje til den trivselskrise, som hersker blandt en betydelig andel af vores børn og unge. Men de færdigheder, den indsigt og handlekraft samt det udsyn og nærvær, som ­kunstnerisk deltagelse og ­udfoldelse kan bidrage til, er en del af løsningen på de samfundsudfordringer, vi står i og overfor.

Forskning indenfor både pædagogik, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab peger på, at kunst og kultur har central betydning for identitetsdannelse, evnen til at indgå i store og små fællesskaber, for fysisk og mental trivsel og for demokratiske samfund. Derfor er musik- og kulturskolernes samfunds­opgave så vigtigt. Og det er helt centralt, at der fortsat arbejdes strategisk med at udvikle tilbuddene, pædagogikken og samarbejdet med bl.a. dagtilbud og skole. Tak til alle medlemmer og samarbejdspartnere for trækkraften i det forgangne år. Vi ser frem til at fortsætte det gode arbejde sammen i 2023!

Vi ser frem til at fortsætte det gode arbejde sammen i 2023!

De bedste hilsner

Lotte Trangbæk, Generalsekretær DMK

Mini-survey