Strukturudvalget for de kunstneriske uddannelser har afleveret sine anbefalinger til kulturministeren

I foråret 2021 nedsatte kulturministeren et strukturudvalg, der skulle undersøge og komme med anbefalinger til ’ledelse og strukturer på Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesområde, muligheden for at indføre- og indrette bestyrelser, samt at styrke uddannelsernes praksisbasering og de studerendes trivsel’.

Udvalget har været sammensat af rektorer, undervisere, studerende og aftagere med faglig tilknytning til og viden om de kunstneriske uddannelser. Oversigten over udvalgets medlemmer kan ses i rapporten, som kan læses og downloades nederst på siden.

Udvalget anbefaler bl.a. at indføre en bestyrelse på hver af de syv kunstneriske uddannelser, at skabe tryggere klageveje for de studerende, at indføre en mere fleksibel uddannelsesstruktur og længde og at indføre et lettere akkrediteringskoncept for uddannelserne.

Du kan læse hele rapporten med udvalgets anbefalinger her:

Mini-survey