Spørgeskema: Brug af SpeedAdmin

Brug af SpeedAdmin ved planlægning og beregning af arbejdstid

Blandt flere af DMKs medlemmer er der en oplevelse af visse udfordringer med SpeedAdmin som administrativt værktøj i relation til arbejdstidsberegning og udarbejdelse af opgaveoversigt. På den baggrund, har DMK, og herunder SpeedAdmin-arbejdsgruppen, behov for at få belyst udfordringerne i brugen af SpeedAdmin.  

DMK er bekendt med, at medlemsskolerne anvender forskellige modeller for implementering af OK14. Det faktum indgår som en del af spørgeskemaet for at få belyst tendenser og kompleksitet i medlemsskolernes valg af model i forhold til brugen af SpeedAdmin.

Spørgeskemaets besvarelser vil blive behandlet fortroligt. SpeedWare/SpeedAdmin vil ikke få adgang til besvarelserne, men vil af arbejdsgruppen blive præsenteret for de overordnede tendenser. Medlemsskolerne vil desuden blive informeret om resultatet af undersøgelsen.

Det anbefales, at spørgeskemaet besvares af den leder på skolen, som har det overordnede personaleansvar, især hvad angår spørgsmål om den lokale implementering af OK14.

Det tager ca. 20-30 minutter at besvare spørgeskemaet. DMK håber, at alle medlemsskoler vil afse tid til at udfylde skemaet og returnere senest 30. maj 2022.   

Er der konkrete spørgsmål ang. spørgeskemaet kan Palle Friborg Kjeldgaard, næstformand i DMK og tovholder for SpeedAdmin-arbejdsgruppen kontaktes på email: pakj@viborg.dk.

Med venlig hilsen

DMK

Hvis I ikke benytter Speedadmin, skal i udfylde spørgeskemaet nederst på siden

Speedadmin
Dette skema udfyldes kun, hvis din skole IKKE benytter Speedadmin
Mini-survey