Slutevaluering: Netværk for kunstnerisk talentudvikling

talent - Danske Musik- og Kulturskoler

Mandag 30. april deltog DMK og mange af landets musik- og kulturskoler i Talentnettets afslutningskonference. Nederst på denne side kan I finde slutevalueringen fra det nationale projektet, der har kørt siden 2019.

Talentnettet har haft til formål at etablere et landsdækkende netværk for kunstnerisk talentudvikling. Projektet har haft særligt fokus på at udvikle en national infrastruktur for tværgående erfaringsudveksling og videndeling om talentudvikling. Tak herfra for indsatsen fra alle involverede i dette vigtige arbejde.

I DMK er vi optagede af at styrke strukturerne for og samarbejdet om kunstnerisk talentudvikling og vil bringe projektets anbefalinger og erfaringer med i det videre arbejde.  

Mini-survey