Se OrkesterMesters hjemmeside

Find al information om projektet OrkesterMester her. OrkesterMester, der hører under Danske Musik og Kulturskoler, har sin egen hjemmeside. OrkesterMester.

Skolelederforeningen og DR SymfoniOrkestret er partnere for OrkesterMester, og en række orkestre og organisationer bakker op.

Mini-survey