Evaluering af Grib Engagementet: Sådan styrker vi børn og unges deltagelse i kunstneriske aktiviteter

Evalueringen af initiativet ’Grib Engagementet’ peger på nye veje til at tiltrække og engagere børn og unge i kunstneriske aktiviteter gennem bl.a. gode relationer til kulturaktører og tværfaglige samarbejder. Et arbejde, der i sidste ende kan styrke trivslen blandt børn og unge.

Grib Engagementet’  har haft til formål at undersøge, hvordan flere børn og unge kan få adgang til at deltage i kunstneriske aktiviteter, som føles relevante og udviklende for dem.

I alt har 42 kommuner deltaget i 27 modelforsøg i perioden 2021-2022.

Ph.d. og adjunkt Kim Boeskov fra Rytmisk Musikkonservatorium har på baggrund af de 27 modelforsøg skrevet en evalueringsrapport med det formål at give indsigt i de mekanismer, der regulerer børn og unges adgang og lyst til at engagere sig i kunstneriske i aktiviteter.

Fokus på relationer i kunstneriske aktiviteter
Evalueringen peger overordnet på, at det er afgørende, at kunstnere, musik- og kulturskolelærere, skolelærere og pædagoger ikke alene forstår den kontekst, som børn og unge lever i, men også de kulturelle udtryk, børnene orienterer sig mod, og de fællesskaber de allerede er en del af.

Arrangørerne bag de kunstneriske aktiviteter skal sikre, at børnene kan etablere gode relationer til bl.a. kunstnerne, de faste voksne og til hinanden, da gode relationer har afgørende betydning for, om børn og unge har lyst til og mulighed for at blive engagerede.

Derudover kan aktiviteterne med fordel planlægges ud fra de muligheder, børn og unge har for at overføre deres nye interesser til andre dele af deres liv og videreudvikle deres kunstneriske interesser i andre sammenhænge.

Endelig peger evalueringen også på, at aktiv deltagelse i kunstneriske aktiviteter indeholder et potentiale for at styrke trivslen blandt børn og unge.

Læs mere om evalueringen HER 

Mini-survey