Musik- og kulturskolestatistikken for skoleåret 2022/23 er landet… eller i hvert fald en del af den!

Danmarks Statistik har netop offentliggjort musik- og kulturskolestatistikken for skoleåret 2022/23.

Ifølge statistikken var der i skoleåret 2022/23 tilmeldt 64.000 elever til fritidsundervisning, som gennemførte 93.100 aktiviteter på de danske musikskoler. Antallet af elever er på samme niveau som statistikken viste for skoleåret 2021/22.

DMKs egne undersøgelser peger på, at der er en stigning i medlemsskoler, som bliver kulturskoler og som udbyder andre kunstfag end musik. Statistikken understøtter det billede. ’Øvrige kunstfag’ var således det fjerde største fagområde og gik fra 8.100 aktivitetselever i skoleåret 2021/22 til 9.200 i 2022/23. Det svarer til en stigning på 14 pct.

 

Statistisk1 - Danske Musik- og Kulturskoler
Kilde: www.statistikbanken.dk/skolm02a

Statistikken peger desuden på, at antallet af aktivitetselever pr. indbygger ligger højest i landkommunerne.

I 2022/23 var der, som det ses i oversigten herunder, 18 aktivitetselever i landkommunerne pr. tusind indbygger. Provinskommuner og oplandskommuner havde lidt under 17 aktivitetselever pr. tusind indbygger, hvor storbykommuner og hovedstadskommuner lå lavest med omkring 14 aktivitetselever pr. tusind indbygger.

Elevers aktiviteter på musikskoler pr. 1000 indbygger efter kommunegruppe:

  2021/22 2022/23
  antal
Hovedstadskommuner 13,7 13,8
Storbykommuner 14,2 14,1
Provinsbykommuner 16,8 16,7
Oplandskommuner 16,5 16,6
Landkommuner 17,6 17,6
Kilde: www.statistikbanken.dk/laby41

I udarbejdelsen af kategorierne i den nye musik- og kulturskolestatistik var det centralt, at statistikken også skulle dokumentere musik- og kulturskolernes store arbejde i- og samarbejde med bl.a. dagtilbud og folkeskole. Desværre er dataindberetningen af disse nye kategorier fortsat så fejlbehæftet, at Danmarks Statistik ikke kan stå inde for robustheden af data og dermed offentliggøre denne del af statistikken.

“I DMK arbejder vi sammen med Danmarks Statistik og Kulturministeriet på, hvordan vi fremadrettet kan understøtte medlemsskolernes statistikindberetning i disse kategorier, så vi kan få robust data om musik- og kulturskolernes samarbejder og volumen i disse samarbejder. Det er væsentlig viden i forhold til udvikling af sektoren men også i forhold til at synliggøre, hvordan musik- og kulturskolernes opgaver flytter sig over i mere tværsektorielle samarbejder og formater’, fortæller Lotte Trangbæk, generalsekretær i DMK.

Du kan læse mere om den nye musik- og kulturskolestatistik HER og selv dykke ned i tallene for din kommune i www.statistikbanken.dk.

Mini-survey