Så er den første kulturpolitiske redegørelse i 25 år landet!

For første gang i mere end 25 år giver Kulturministeriet et samlet overblik over, hvordan det står til med det danske kultur-, kunst-, forenings- og idrætsliv.

Lotte Trangbæk, generalsekretær, DMK: 

Tak til Kulturminister Jacob Engel-Schmidt og Kulturministeriet for den nye redegørelse og for at DMK har fået lov at bidrage til arbejdet.

Redegørelsen viser bl.a. at befolkningen er aktive kulturbrugere, men også at uddannelsesniveau har en stor betydning for adgangen til kulturen.

Redegørelsen understreger derfor også behovet for, at der arbejdes mere ambitiøst – og strukturelt – med at kunsten bliver en mere integreret del af børn og unges dannelsesmuligheder gennem dagtilbud, skole, sfo- og klub, fritiden og i ungdomsuddannelserne.

Det arbejder vi i DMK dedikeret for – og musik- og kulturskolerne er en central aktør i dette arbejde. Vi håber dette vil afspejle sig i Kulturministerens kommende Musikhandleplan!

Du kan læse den kulturpolitiske redegørelse her:

Fakta om den kulturpolitiske redegørelse

Den kulturpolitiske redegørelse er den første siden 1997.
Redegørelsen sætter bl.a. tal på, hvordan danskerne bruger kulturen, hvordan kulturen bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse, og hvordan den digitale udvikling påvirker danskernes forbrug af medier, nyheder og kultur.

Nøgletal fra redegørelsen

  • Syv ud af ti danskere over 16 år er i dag aktive kulturforbrugere uden for eget hjem. Dvs. at 71 procent inden for tre måneder enten har været på bibliotek, på museum, i biograf eller til koncert eller scenekunst.
  • Blandt de mest udbredte kulturaktiviteter uden for hjemmet er motion med 84 procent og besøg på biblioteker med 40 procent.
  • I 2021 havde kulturerhvervene en samlet økonomisk produktion på 188 mia. kr. inklusive indirekte (afledt) produktion i andre erhverv. Det svarer til en andel af den samlede danske økonomiske produktion på ca. 4,2 procent.
  • Den økonomiske produktion i kulturerhvervene – uden relateret engros- og detailhandel og udlejning samt indirekte (afledt) produktion i andre erhverv – var i 2021 på ca. 109 mia. kr. Det svarer til en andel af den samlede danske produktion på 2,4 procent.
  • I 2021 genererede kulturerhvervene en samlet beskæftigelse på i alt ca. 169.000 personer og en eksport på 29 mia. kr., begge dele inklusive engros- og detailhandel og udlejning inden for kulturerhvervene samt indirekte (afledte) effekter i andre erhverv.
Mini-survey