Så blev det endelig sommer

Restriktionerne lempes, og vi kan se frem mod lysere tider, efter lang tid hvor det har været op ad bakke. Vi kan nu mødes med vores elever igen til undervisning, koncerter, sommer-camps og alle de aktiviteter, der gør, at det er fantastisk at være elev på en musik- eller kulturskole, og vi kan dyrke det kollegiale fællesskab, det sociale samvær omkring kunsten og glæden ved at være både skabende og udøvende sammen med vores elever. Det har vi savnet, og nu er der her endelig igen, og forhåbentlig fortsætter Danmark sin vej mod mere normale tilstande også i efteråret.

I DMK kommer vi efter sommerferien til at kaste energi ind i de mange spændende tiltag, det trods alt har været muligt at sætte i søen i Coronatiden. DMK vil være vært for et netværks- og dialogmøde for vores tætte samarbejdspartnere i september, vi har den store konference og generalforsamling i november, og der vil løbende blive afholdt seminarer og webinarer om relevante emner for medlemsskolerne. Vi vil også tage initiativ til de første netværksmøder for de forskellige kunstarter og faggrupper, DMK favner, og vi vil følge op på det meget vigtige arbejde sammen med Kulturministeriet og Danmarks statistik om at skabe et retvisende billede af Musik- og kunturskolernes aktiviteter.

De første projekter under ”Grib engagementet”-puljen søsættes i efteråret. DMK har været med i processen helt fra den spæde begyndelse og vi vil følge processen tæt også i de kommende måneder. DMK opfordrer stadig medlemmerne til proaktivt at gå ind i projektet og indsende ansøgninger til den anden runde i november.

En stor del af vores energi vil også blive brugt på yderligere at arbejde med de strategiske partnerskaber, vi allerede har indgået og på at udvikle nye. Vi skal arbejde tæt sammen med både store og små kulturinstitutioner, med det nationale politiske niveau og med andre interesseorganisationer, fagforeninger osv. Vi håber at kunne løfte sløret for nogle nye konkrete samarbejder, tiltag og initiativer i løbet af efteråret der styrker musik- og kulturskolernes arbejde, DMKs strategiske platform og frem for alt børnenes og de unges adgang til deltagelse i kulturelle aktiviteter.
Også internt vil vi styrke samarbejdet med samrådene – bl.a. om de strategiske, prioriterings- og budgetmæssige spørgsmål, der blev drøftet på bestyrelsens budgetseminar i foråret, og som skal danne udgangspunkt for beslutninger vi fælles skal tage på Generalforsamlingen i november 2021.

Der har i de senere år været et meget stærkt og nødvendigt brede-fokus. OrkesterMester, ”Grib engagementet”, intensiveret folkeskolesamarbejde og mange andre initiativer er et gode og stærke udtryk for dette. DMK vil fortsat have dette fokus men vil også arbejde for at de særlige talenter ikke glemmes. Vores musik- og kulturskoler er stadig en del af en kunstnerisk fødekæde, og bredde og elite er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Der er mange veje til kunstnerisk dygtiggørelse, deltagelse og oplevelse. I DMK skal vi billedlig talt både kunne anlægge brede motorveje og små snirklede markveje der leder hen til den enkelte elevs engagement og forløsning.

God Sommer og på gensyn i august

/Thomas Winther, bestyrelsesformand, dmk

Mini-survey