Onlinemøde: Folkeskolekoordinator-netværket

Merværdi for eleverne

Tema:

Hvordan skaber samarbejdet mellem folkeskolen og musik- og kulturskolen merværdi for eleverne?

Tid: Onsdag 10. maj 2023, kl. 8.30 – 11.30

Sted: Zoom

Der er behov for at få styrket musikken i folkeskolen. Og musik- og kulturskolerne kan bidrage væsentligt til det. Men samarbejdet forudsætter, at musik- og kulturskolerne har viden om og indsigt i, hvad folkeskolerne ser af merværdi i samarbejdet, og deres perspektiver på, hvornår og hvordan vi lykkes i fællesskab.

Derfor har DMKs arbejdsgruppe om koordinering af folkeskolesamarbejdet sammen med DMK arrangeret et online netværksmøde, hvor samarbejdspartnere fra folkeskolerne giver deres bud på, hvad merværdien af samarbejdet er og hvornår og hvordan vi i fællesskab lykkes. Webinaret vil byde på oplæg fra:

  • Lene Korsgaard, skoleleder, Blåbjergskolen Nr. Nebel, Varde Kommune
  • Peter Lund Koefoed, folkeskolemusiklærer ved Sønderlandsskolen, Holstebro Kommune
  • Rune Lundsgaard, musikpædagog og koordinator for skoleorkestre på Musikhøjskolen, Frederiksbergs Musik- og kulturskole, og Amalie Pilmark, folkeskolemusiklærer på Søndermarkskolen, Frederiksberg


Foruden skolelederens overordnede og strategiske perspektiv, og tre musiklæreres perspektiver på samarbejdet i undervisningsrummet, vil webinaret også komme omkring finansiering af samarbejdet og økonomiske modeller herfor. 

Der er efter oplæggene planlagt breakout rooms, der skal understøtte dialog og videndeling.

Pris: Netværksmødet er gratis.

Tilmeldingsfrist: Onsdag 26. april 2023

Målgruppe: Ansatte i musik- og kulturskolerne, men interesserede uden for musik- og kulturskolerne er også velkomne.

DMKs arbejdsgruppe for koordinering af folkeskolesamarbejdet består af:

  • Helle Munksgaard Petersen, teamleder v. Musik & Billedskolen, Varde Kommune
  • Margit Kloster, musikskolelærer og koordinator v. Holstebro Musikskole ·
  • Bente Vang, musikskolelærer og koordinator v. Holstebro Musikskole
  • Manner Peschcke-Køedt, musikskolelærer og koordinator v. Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og kulturskole
Merværdi for eleverne (Onlinemøde 10. maj 2023)