Dialog- og netværksmøde: Overvejelser og input

Tak for din deltagelse ved DMKs dialog- og netværksmøde 22. september. 

Musisk- og kunstnerisk deltagelse er et centralt element i et demokratisk samfund. Derfor er børn- og unges deltagelse i, oplevelser med og færdigheder til musik, kunst og kultur vigtigt.

Desværre er der sket en nedprioritering inden for både de musiske-, kunstneriske- og praktiske fag. Det gør sig gældende på pædagog- og læreruddannelserne samt i dagtilbud, skoler og på ungdomsuddannelserne. 

Derfor mener vi i DMK, at der er behov for koordineret handling. I den forbindelse vil vi meget gerne på baggrund af dagens oplæg høre dine refleksioner og overvejelser. 

Overvejelser og input
Mini-survey