Overblik: Få styr på alle sommerens retningslinjer

I den seneste politiske aftale af 10. juni 2021 blev det aftalt, at retningslinjerne på tværs af ministerierne skulle opdateres og forenkles. Derfor kan du her få overblikket over Kulturministeriets opdaterede retningslinjer på kultur-, idræts- og foreningsområdet. 

De primære retningslinjer, som musik- og kulturskolerne skal orientere sig i er fortsat ’Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts og fritidsfaciliteter’

Retningslinjerne for hhv. siddende arrangementer, kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt samt sommeraktiviteter er dog også værd at tage et kig på, da disse også kan være relevante for musik- og kulturskolerne i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer såvel som sommeraktiviteter. 

Der er til info sket en større gennemskrivning af retningslinjerne. Afsnit er flyttet rundt og formuleret anderledes – og kortere. Der er således tale om ’nye’ udgaver af retningslinjerne. Kulturministeriet skriver i sin orientering, at retningslinjerne løbende vil blive opdateret med nye ændringer, herunder særligt ved udfasning af restriktioner mv. Ligeledes informerer ministeriet om, at der Q&As også snarest vil blive opdateret. I kan orientere jer på www.kum.dk.

Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv samt udendørs aktiviteter mv

Retningslinjer for sommeraktiviteter

Retningslinjer for kulturproduktioner og kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Retningslinjer for kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter

Mini-survey