OrkesterMester - Spørgeskema

 • Basisinfo

 • Overordnede betragtninger om OrkesterMester-arbejdet hos jer

 • Samarbejde

 • (1 er lavest og 6 er højest)
 • (1 er lavest og 6 er højest)
 • (1 er lavest og 6 er højest)
 • Instrumentkøb

 • Udfyldes, hvis det er andet sted end på musik- og kulturskolen eller folkeskolen.
 • Det frivillige orkester

 • Skriv antal
 • (1 er lavest og 6 er højest)
 • Beskriv, hvordan det frivillige OrkesterMester tilbud ser ud hos jer ift. organisering, økonomi og indhold
 • (brugerbetaling)
 • (forældreopbakning)
 • (tidsrum)
 • (samarbejde m. folkeskolen/klub/SFO)
 • (bemanding)
 • (Samarbejde med amatørforeninger og lign.)
 • (andet)