Orientering fra DMKs studieadministrative arbejdsgruppe

statistik - Danske Musik- og Kulturskoler
Der har været afholdt møde mellem DMKs studieadministrative arbejdsgruppe og SpeedAdmin den 10. april.

Ved mødet var det overordnede tema SpeedAdmins funktioner, hvad angår arbejdstidsberegning og opgaveoversigt jf. Overenskomsten, samt drøftelse af KOMBITs analyse af behov til det studieadministrative system.

Referatet fra mødet samt SpeedAdmins kommentarer til KOMBITs analyse er nu tilgængeligt på DMKs hjemmeside under medlemslogin.

SpeedAdmin har tilbudt at afholde et webinar, hvad angår status for udviklingen af SpeedAdmin Play for musik- og kulturskolernes ledelse den 29. august fra 9-10.30.

Indholdet af dette webinar, som bl.a. vil fokusere på arbejdstidsberegning og opgaveoversigt, vil blive planlagt i samarbejde med DMKs studieadministrative arbejdsgruppe.

Desuden vil status, hvad angår udviklingen af SpeedAdmin Play samt ny lovgivning ang. arbejdstidsregistrering og GDPR, blive behandlet på webinaret, som henvender sig til ledere med personaleansvar.

Yderligere information herunder link med tilmelding til webinaret følger fra SpeedAdmin.

Palle Friborg Kjeldgaard

(På vegne af DMKs studieadministrative arbejdsgruppe)   

Mini-survey