DMK – Oplysningsskema

Kortlægning ifm eventuel udvidelse af DMKs medlemskreds

DMKs generalforsamling 2021 besluttede at afklare modeller og vilkår for – samt muligheder ved – en udvidelse af DMKs medlemskreds med andre kommunale eller kommunalt støttede kunstneriske/kulturelle undervisningsinstitutioner for børn og unge

På den baggrund har DMK et behov for at kortlægge hvilke andre kommunalt støttede kunstneriske/kulturelle undervisningsinstitutioner, der har børn og unge som deres primære målgruppe. Derfor har DMK igangsat en kortlægning af ovenstående blandt vore medlemsskoler.

Ved kortlægningen har vi fokus på at finde institutioner, der har undervisning af børn og unge som deres primære virke. 

Besvares senest: Torsdag den 7. april 2022

Det er af væsentlig betydning for kortlægningens samlede resultat, at at alle de stillede spørgsmål bliver besvaret. Derfor vil vi bede dig, som leder, om at stå for at svare på de stillede de spørgsmål.

Vi opfordrer til eventuelt at involvere den relevante forvaltning i din kommune, såfremt du ikke selv kan svare på alle spørgsmål.

Vi er klar over, at involvering i denne kortlægning vil betyde en ekstra arbejdsindsats fra vore medlemsskoler. Vi håber dog, at vore medlemmer vil prioritere denne opgave, så kortlægningen kan give et så retvisende billede som muligt i forbindelse med at undersøge muligheden for en eventuel udvidelse af medlemskredsen

Vi forventer at kunne fremlægge forslag til modeller for en eventuel medlemsudvidelse på DMKs generalforsamling i november 2022.

Der stiles mod, at der kan træffes endelig beslutning om en eventuel udvidelse i løbet af 2023.

Venlig hilsen

DMKs arbejdsgruppe (udvidelse af medlemskredsen)

Hvis der ikke findes relevante institutioner i din kommune – eller du af andre årsager ikke ønsker at opgive nogle institutioner, kan du klikke HER

Oplysningsskema
Mini-survey