Etablering af et folkeskolekoordinator-netværk

Musik- og kulturskolerne i Danmark samarbejder i stigende grad med folkeskolerne. Mange steder arbejdes der på at udvide og styrke samarbejdet. På flere musik- og kulturskoler er der én eller flere medarbejdere, der udfører opgaven/funktionen med at initiere og koordinere samarbejdet med folkeskolen. Nogle steder er funktionen benævnt folkeskolekoordinator. Andre steder har samme funktion ikke fået en særskilt betegnelse. 

På baggrund af et initiativ fra flere medlemsskoler forsøger DMK derfor at afdække, om der kunne være interesse for etablering af et selv-organiserende netværk på nationalt plan for folkeskolekoordinatorer. 

På online-mødet 8. november blev det præsenteret,  hvordan samarbejdet på musik- og kulturskolerne i hhv. Holstebro, Frederiksberg og Varde organiseres, hvordan samarbejdet udmønter sig i praksis og hvilke muligheder for udvikling, det giver.

Mødet præsenterede desuden de ønsker, der findes til at styrke videndeling om samarbejdet med folkeskolen og idéerne til et netværk.

Der arbejdes på en mindre undersøgelse til DMKs medlemsskoler, som skal afdække organisering og volumen af samarbejdet med folkeskolen. Undersøgelsen forventes udsendt i starten af det nye år.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte DMKs generalsekretær Lotte Trangbæklt@dmkskoler.dk 

Mini-survey