8. april – 17. juni 2022: Online-kursus: Improvisation som musikalsk og pædagogisk greb i musikundervisningen

Gratis online-kursus for musik- og kulturskolernes undervisere

DMK og JazzDanmark udbyder sammen dette gratis kursus, der er målrettet undervisere i musik på DMKs medlemsskoler.

Kurset består af tre workshops, der belyser hvordan improvisation og en legende tilgang i musikundervisningen kan bidrage til selvtillid og et inkluderende miljø for børn og unge med forskellige baggrunde. Fokus er på, hvordan improvisation både er et pædagogisk og musikalsk greb.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte projektleder hos JazzDanmark, Agnete Seerup, agnete@jazzdanmark.dk.

Kursusoversigt

(tre workshops)

Fredag den 8. april kl. 10-12:

Improvisationsteknik: en metode til at skabe, spille og handle

Oplæg: Lis Raabjerg Kruse.

Lis Raabjerg Kruse er professionel musiker og stifter af Impro.nu. Du vil få del i hendes store viden om improvisation, retorik og musik, som hun kombinerer i sine impro-workshops for børn og voksne. Lis har undervist mange forskellige børne- og voksengrupper i at improvisere og i at bruge improvisationsteknik som metode til at fremme kreativitet, dialog og handlekraft. Hun er forfatter til bogen “Retorisk Improvisation”, som udkom i august 2021 på Hans Reitzels Forlag.

Fredag den 6. maj kl. 10-12:

Leg, video og grafik i improvisationsundervisningen

Oplæg: Mija Milovic og Oliver Laumann.

Hvordan kan du bruge legende elementer, visuelle partiturer og videoer i improvisationsundervisningen af børn og voksne?
Workshoppen tager udgangspunkt i erfaringer fra JazzDanmarks projekt JazzCamp for Piger samt projektet Improv for Asylum Kids, hvor musikerne Mija Milovic og Oliver Laumann har udviklet et omfangsrigt undervisningsmateriale til børnegrupper med vidt forskellige baggrunde. 

Fredag den 17. juni kl. 10-12:

Live fra Improbasen i Norge: Lær dine elever at improvisere over kompositioner

Oplæg: Odd André Elveland v/Improbasen i Norge.

Odd André Elveland er grundlægger af en internationalt anerkendte improvisations- og jazzbaseret musikskole i Norge og har stor succes med arbejdet med børn og unge. Musikskolen er i høj grad lykkes med at tiltrække piger til undervisningen i rytmiske instrumenter. Odd laver en live online undervisningssession, hvor han sammen med kompetente kollegaer viser, hvordan de lærer en børnegruppe at improvisere over kompositioner.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte projektleder hos JazzDanmark, Agnete Seerup,  agnete@jazzdanmark.dk.

Venlig hilsen, DMK og JazzDanmark

Pris: kurset er gratis – der er mødepligt til alle tre workshops for at få udleveret et kursus-certifikat.

Sted: online via zoom. Tilmeldte vil få tilsendt mødelink forud for hver enkelt workshop.

Læringsgrupper mellem workshops: Deltagere vil blive inddelt i læringsgrupper. I tiden mellem de tre workshops, vil der blive lagt op til, at man mødes online i sin læringsgruppe. Dette, for at dele relevante erfaringer fra kurset samt erfaringer, du har prøvet af i praksis. Et læringsgruppemøde tager ca. 30-45 minutter per gang.

Mini-survey