DMK strategi 2025

/ Om os

Sammen om kunstnerisk udfoldelse for alle

DMK tager med sin strategi 2025 udgangspunkt i musik- og kulturskolernes kerneopgave , der handler om at fremme børn og unges udvikling og kundskaber og de lokale kulturelle miljøer.

Med strategien Sammen om kunstnerisk udfoldelse for alle adresserer DMK sit overordnede mål om at styrke musik- og kulturskolernes relevans for den enkelte og for samfundet.

Den strategiske retning peger på, at det er en opgave, der forudsætter samarbejde – både i den enkelte musik- og kulturskole, på tværs af landets musik- og kulturskoler, med borgere, politikere og embedsværk, folkeskole, dagtilbud, ældreområdet, sundhedsområdet, amatørkunsten samt øvrige aktører indenfor uddannelse, kunst og kultur.

Frem mod 2025 vil DMK arbejde for at understøtte musik- og kulturskolernes fortsatte relevans, så vi med høj kunstnerisk, pædagogisk faglighed og kreativitet kan forløse den enkelte elev og deltagers potentiale og samtidig imødekomme det voksende behov for kultur i velfærdssamfundet.

Mini-survey