Økonomisk boost til kulturen: Musikken skal ud til alle børn

Ny Musikhandlingsplan: Dansk musik i alle afkroge får et markant økonomisk boost på 66 mio. kr. i forhold til den tidligere musikhandlingsplan. Det skal skabe mere lokalt musikliv og flere internationale superstjerner. Og så skal flere kvinder satse på musikken som levevej.

Talenter skal groDet er vigtigt, at få musikken ud til endnu flere børn og unge – både som publikum og udøver. Musikhandlingsplanen sætter derfor fokus på talentudvikling, så flere kan se en karriere for sig i musikken og kan få gode rammer for at udfolde deres musikalske potentiale. Blandt andet indeholder musikhandlingsplanen støtte til DMKs OrkesterMester. 

“Vi er meget glade for det politiske fokus på samarbejdet mellem musik- og kulturskolerne og folkeskolen. Der er i dag en række forhold, som gør, at mange børn ikke får færdigheder og oplevelser med musik, fordi der mangler uddannede folkeskolelærere i faget musik – og at de boglige fag er blevet prioriteret på bekostning af de kreative fag. Med midlerne fra Musikhandleplanen får landets musik- og kulturskoler sammen med folkeskolerne mulighed for at fortsætte opbygningen af strukturer for samarbejdet,” siger Thomas Winther, formand for Danske Musik- og Kulturskoler. 

“I vores indspil til musikhandleplanen bød vi bl.a. ind med et dogme, vi kaldte ‘Genbrug og Udbygning’. Central for dette dogme er en opmærksomhed på nødvendigheden af, at dyrke den metodiske praksis og den tålmodige insisteren, der kan skabe rodfæstet og langsigtet forandring. Derfor er vi også rigtige glade for det politiske mod til at videreudvikle en indsats som OrkesterMester,” supplerer DMKs generalsekretær Lotte Trangbæk 

I alt kan musiklivet se frem til 224,74 mio. kr. de næste fire år. Pengene går blandt andet til at skabe flere lokale musikoplevelser, øge talentmassen, få flere kvinder i musikken og samtidig hjælpe danske artister til internationale gennembrud.

Samtidig øges flere stærke ordninger og initiativer, som sikrer en væsentlig del af musikernes levebrød. Det gælder eksempelvis støtten til at dække musikernes transportudgifter, og så får spillestederne yderligere økonomisk hjælp til at skabe flere koncerter.

Handlingsplanen sikrer dermed et løft til hele det danske musikliv, så der kan skabes store musikoplevelser på flere steder i hele landet.

Mini-survey