Nyt redskab til måling af trivsel og tilfredshed i musik- og kulturskoler

Hvad er elevernes oplevelse af at komme i musik- og kulturskolen? Hvad er vigtigt for dem i forhold til at bevare lysten til at blive ved med at komme? Det, og mange andre ting, kan I få svar på via den nye Musik- og Kulturskolemåling. 

Siden udgangen af 2022 har Center for Ungdomsstudier, CUR, i samarbejde med udvalgte musik- og kulturskoler udviklet et redskab til at måle trivsel og tilfredshed blandt musik- og kulturskolernes elever og forældre.

DMKs bestyrelse har bakket op om samarbejdet med CUR om udvikling af en trivsels- og tilfredshedsmåling tilpasset en musik- og kulturskolekontekst i form af  spørgeskemaer til både forældre og elever.

“Musik- og kulturskolerne arbejder med mange forandringer i børne- og ungekulturen i disse år. Det forudsætter grundig viden om brugerne – hvad der motiverer dem, hvordan de trives, og hvor tilfredse er de med tilbuddene og undervisningen. Den viden er væsentlig for den faglige udvikling og den strategiske prioritering i skolerne. Samtidig kan målingerne forhåbentlig også på nationalt plan være med til at give viden om, hvordan musik- og kulturskolerne bidrager til børn og unges trivsel,” siger DMKs formand, Thomas Winther.

CUR gennemfører allerede lignende målinger på bl.a. idrætsområdet, sfo og klub.  Disse målinger, indgår sammen med musik- og kulturskolemålingerne, i udviklingsprojektet: Når vi er ambitiøse på det analoge fællesskabs vegne, hvor der arbejdes med at udvikle funktionelle og praksisnære trivselsredskaber.

Konkret undersøger det nye musik- og kulturskole-trivselsmålingsredskab bl.a.:

  • Trivsel blandt eleverne. Oplevelsen af fællesskab og tryghed.
  • Elevernes oplevelse af at blive bedre til det, de går til.
  • Elevernes relation til underviserne.
  • Elevernes og forældrenes deltagelse i arrangementer.

Sådan fungerer det:

Undersøgelsen udsendes via et link. Svarene fra spørgeskemaundersøgelserne indsamles ved, at eleverne scanner en QR-kode eller indtaster et kort link på deres telefon.

CUR lukker målingen på den aftalte dato, og laver en rapport, der opsummerer undersøgelsens resultater.

Målingen koster 9.000 DKK. 

"Målingen giver os en mulighed for, på et oplyst grundlag, at sætte endnu mere fokus på det, der virker – og også et indblik i, hvor vi tilsyneladende ikke rammer helt plet. Den del af undersøgelsen, der er rettet mod vores elever, sætter i høj grad børne- og ungeperspektivet i centrum. Vi kan på den baggrund dykke endnu længere ned i nogle af de tendenser, der viser sig og bruge det til at udvide og udvikle vores faglighed og metoder i en tid, hvor også børne- og ungekulturen er under forandring."

Mini-survey