Nyt fra DMK: Fastansættelse af generalsekretær

thomas lotte - Danske Musik- og Kulturskoler
Lotte Trangbæk og Thomas Winther (Foto: Sisse Stroyer)

Det er med stor glæde, at DMKs bestyrelse har besluttet at fastansætte Lotte Trangbæk som generalsekretær i foreningen. Lotte har hidtil været åremålsansat – men er pr. 1. august 2023 fastansat i stillingen.

DMK står overfor en lang række vigtige udfordringer, og vi er sikre på, at Lotte er den rette til, sammen med bestyrelsen, at stå i spidsen for løsningen af de arbejdsopgaver, der knytter sig hertil.

Bestyrelsen og formandskabet er derfor glade for, at det er lykkedes at knytte Lotte endnu tættere til DMK, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

Thomas Winther, formand

Mini-survey