Nye værktøjer til en tidlig kulturstart for børn

Gennem to år har syv projekter i det landsdækkende initiativ, ’Tidlig Kulturstart’, udviklet nye værktøjer til at igangsætte tværfaglige, lærende partnerskaber omkring små børns møde med kunst og kultur. Nu er værktøjerne tilgængelige for alle.

Værktøjerne er udviklet af de enkelte projekter med udgangspunkt i deres praksiserfaringer. Værktøjerne henvender sig til pædagoger i dagtilbud, medarbejdere på kulturinstitutioner, kunstnere, dagtilbuds- og kulturforvaltninger i kommuner og/eller undervisere på professionshøjskolernes pædagoguddannelser.

Du finder en samlet præsentation af værktøjerne HER.

Om initiativet en Tidlig Kulturstart
Initiativet ’En tidlig kulturstart’ har været en del af Kulturministeriets indsatser på børne- og ungeområdet, der går ud på at forbedre samarbejdet med kommuner og kulturinstitutioner om børn og unges møde med kultur.

Initiativet bestod foruden en pulje på 5,5 millioner kr. af et spor for national videndeling og et projektstøtteforløb for projekterne. Puljen blev uddelt i 2019 og støttede i alt otte projekter, hvoraf syv har gennemført.

Hent og læs alle de nye værktøjer på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.