Ny undersøgelse viser en udbredt sexisme i musikbranchen

Der eksisterer en udbredt sexisme i musikbranchen, og det forhindrer kvinder i at have de samme karrieremuligheder som mænd. Det er hovedkonklusionen i en ny undersøgelse, der har set nærmere på årsagerne til den skæve kønsbalance i branchen.

Det fremgår af undersøgelsen, at arbejdsforholdene i musikbranchen generelt er uregulerede, men den viser imidlertid, at det i langt større omfang har negative konsekvenser for kvinder end for mænd – både i forhold til psykisk belastning og manglende juridiske rettigheder. Samtidig oplever mange kvinder stereotype forestillinger og fordomme om blandt andet deres evner og kompetencer, hvilket har en negativ betydning for muligheden for at opnå og bibeholde en karriere i musikbranchen som kvinde.

Kvinder i musikbranchen oplever også markant mere grænseoverskridende adfærd og seksuel chikane end deres mandlige kollegaer, hvilket er en væsentlig årsag til kønsubalancen blandt udøvende og skabende musikere. 

– Det er helt uacceptabelt, at det skal være så meget sværere at være kvinde end mand i musikbranchen. Det kan vi ikke leve med hverken som branche, som arbejdsgivere, som kollegaer eller som organisationer, og derfor kalder undersøgelsen resultater på, at alle aktører i musikbranchen må og skal tage et ansvar nu,” udtaler Kodas forperson, Niels Rønsholdt til Ritzau

Det anbefales i rapporten, at musikbranchen styrker de juridiske rettigheder i forhold til graviditet og barsel, at man understøtter en kultur uden krænkelser og seksuel chikane, og at man modvirker begrænsende stereotyper og bias.

Undersøgelsen er udført af Analyse & Tal og KVINFO på vegne af musikorganisationerne Koda, Dansk Live, JazzDanmark, Snyk, ROSA og Tempi.

40%

kvinder

23%

mænd
oplever, at psykisk belastning er en udfordring ift. at opnå en karriere som musikskaber og -udøver.

52%

kvinder

36%

mænd
oplever, at dårlige juridiske rettigheder er en udfordring ift. at opnå en karriere som musikskaber og -udøver.

18%

kvinder

4%

mænd
oplever, at de ikke er blevet inviteret til bestemte jobs eller arbejdsfællesskaber udelukkende på grund af deres køn.

35%

kvinder

4%

mænd
oplever, at deres køn har betydning for vurdering af evner.

27%

kvinder

1%

mænd
oplever, at de ikke at blive taget seriøst på grund af deres køn.

26%

kvinder

8%

mænd
oplever, at få nedsættende kommentarer rettet mod deres køn.

56%

kvinder

22%

mænd
oplever hverdagssexisme.

64%

kvinder

44%

mænd
har oplevet grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane.
Mini-survey