Ny undersøgelse: Samarbejde, fællesskab og uddannelse kan styrke musikeres trivsel

Samarbejde, fællesskab og uddannelse. Sådan lyder overskrifterne på de anbefalinger, som er det endelige resultat af en forskningsundersøgelse af den mentale sundhed og trivsel blandt musikkens kunstnere i Danmark. I regi af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling igangsættes arbejdet nu med at omsætte anbefalingerne til konkrete initiativer.

I foråret 2023 blev en undersøgelse med fokus på mental sundhed og trivsel sat i gang på opdrag af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling. Et år efter er anbefalingerne til, hvordan musikbranchen kan forbedre den mentale sundhed og trivsel, nu klar.

Samarbejde, fællesskab og uddannelse. Sådan lyder essensen af forskernes anbefalinger, som er resultatet af et survey blandt mere end 1.800 skabende og udøvende musikere.

De første delresultater viste tydeligt, at danske musikere oplever en markant lavere grad af trivsel sammenlignet med den generelle befolkning. Særligt kvinder og yngre kunstnere i musikkens mistrives.

Anbefalingerne skal omsættes til handling
Resultatet af undersøgelsen danner baggrund for de anbefalinger, der nu præsenteres.

Undersøgelsen peger på, at det vil have stor værdi, hvis uddannelsesinstitutionerne i højere grad forbereder de studerende på livet som musiker efter endt studie. Forskerteamet anbefaler endeligt, at de forskellige aktører i branchen efteruddanner sig, så de er bedre rustet til at reagere, hvis de oplever, at en musiker kæmper med mistrivsel.

“Nu står vi med en række kvalificerede og veldokumenterede anbefalinger, som vi er overbeviste om, vil kunne gøre en reel forskel for de skabende og udøvende musikere, som lider af stress, angst og sidder tilbage med en oplevelse af en grundlæggende ensomhed i deres arbejde med musik. Nu skal vi hurtigst muligt i arbejdstøjet, rykke sammen og i fællesskab – både i partnerskabet og branchen generelt – udvikle og implementere løsninger, så vi kan skabe et mere bæredygtigt musikliv, hvor alle i højere grad vil trives,” siger Gorm Arildsen, direktør i Koda og medlem af styregruppen for Musiklivets Partnerskab.

Læs den fulde undersøgelsen her

Eller find et resume af undersøgelsen her

Mini-survey